Skolsköterska

Marie Birkemyr berättar om sitt jobb som skolsköterska på ett gymnasium.

När träffar man dig som elev?

– Under första året på gymnasiet erbjuder jag varje elev ett eget hälsosamtal. Då pratar vi om hälsa, mat och matvanor, fysisk aktivitet, sömn, intressen och hur man har det i skolan. Jag frågar vad eleven vet om alkohol, tobak, narkotika, sex och samlevnadsfrågor och om hen vill veta mer. Och om det finns något som hen själv funderar på. Jag frågar också om hen har fått information om ungdomsmottagningen, och brukar berätta om skolans elevhälsoteam där rektor, speciallärare, kurator, syokonsulent och skolans coach ingår.

– Man kan komma till mig om man till exempel känner sig stressad, har ont i magen eller huvudet eller om man vill prata mer om mat, motion, viktfinnar eller skador. En del vill fråga något om sex. Andra har frågor om könssjukdomar, som till exempel klamydia. Jag tror att det känns bra att få prata en stund med en vuxen som har tystnadsplikt, och att någon bryr sig och lyssnar på en.

– Om man vill kan man kontrollera syn och hörsel hos mig. Och behöver man boka tid hos skolläkaren, hjälper jag till med det.

Är det många som själva söker kontakt med dig?

– Ja, många kommer spontant och vill träffa mig. Jag upplever att eleverna tycker att elevhälsan känns viktig och för mig känns det bra att finnas till för dem.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag tycker mycket om barn och ungdomar! De är så nyfikna och ställer ofta spontana frågor. Alla möten är olika. Jag försöker vara öppen för varje persons personlighet och behov, vad som är viktigt för den personen just då.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

– Att få de unga intresserade, att räcka till för så många som möjligt och att kunna hjälpa varje person med precis det hen behöver.

Finns det något mer du vill säga om elevhälsan?

– Att alla ska veta att de är välkomna med sina frågor! Om man behöver stöd i olika situationer kan man få hjälp att komma i kontakt med rätt personer. Det är också bra att veta att elevhälsan är frivillig, att man inte behöver betala något. Och att vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan