Panik - lämna sidan!

Specialpedagog

Gärd Roxin berättar om sitt jobb som specialpedagog.

Porträtt på Gärd Roxin
Gärd Roxin

Vad kan man få hjälp med av dig?

– Om du behöver extra hjälp med skolarbetet kan du få det av mig. Jag hjälper lärare och speciallärare att göra det lättare för dig att klara skolan. Jag är med och planerar skolarbetet på ett sätt som ger dig en chans att utvecklas. Det gäller både sånt som du lär dig i de olika ämnena och hur du är tillsammans med andra.

– Ibland handlar det om att planera skolarbetet på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. Ibland handlar det om att ta reda på mer om dina behov och på vilket sätt du lär dig bäst. Det handlar alltså inte om att ändra på dig, utan snarare att förändra sättet att undervisa på.

– Jag kan till exempel göra en läs- och skrivutredning om du har svårt att läsa eller skriva. Då kan jag komma med förslag på hur det går att göra det lättare. Lärare och föräldrar eller andra vårdnadshavare får också råd om hur de kan hjälpa till.

Hur gör man om man vill få kontakt med dig?

– Du kan alltid ringa eller mejla mig om du undrar över något. Det går också bra att ta kontakt via din kontaktlärare, rektor, skolsköterska eller kurator. De har koll på hur man når mig.

Har man rätt att träffa dig på lektionstid eller måste det vara på annan tid?

– Ja, du har rätt att träffa mig på lektionstid eftersom jag hjälper till med sånt som har med skolarbetet att göra. När vi ska träffas för att till exempel göra en läs- och skrivutredning brukar vi komma överens om när och var vi ska träffas. Det kan vara i ett rum på skolan eller på mitt kontor. Du får själv avgöra var och när det känns bäst.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det absolut roligaste och mest tillfredsställande är när jag får höra att det gått bra för elever som jag har träffat.

Vad tycker du elever bör känna till om elevhälsan?

– Jag tycker alla elever ska känna till vad de har rätt till när det gäller elevhälsan. Saker som elevhälsan ska göra:

  • Hjälpa till att skapa en bra miljö i skolan som underlättar för eleverna att utvecklas, lära sig nya saker och må bra.
  • Hjälpa alla elever att få en bra hälsa och lära ut hur de får det på bästa sätt.
  • Erbjuda alla elever minst tre hälsokontroller under skoltiden.
  • Se till att elever får den hjälp de behöver av skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog.

– Det här gäller för alla elever i grundskolan, gymnasiet och särskolan. Du kan vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet om du inte tycker att elevhälsan funkar som den ska.

Vad tyckte du om den här texten?

Mer på UMO

Till toppen av sidan