Panik - lämna sidan!
Elevhälsan

Skolkurator

Frida Jonsheden berättar om sitt jobb som skolkurator.

Kurator Frida Jonsheden, foto.

Vad kan man få hjälp med av dig?

– Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. Det kan till exempel handla om nedstämdhetstress, självkänsla, sexualitet, alkohol, droger, självskadorvåld och hot. Jag kan också hjälpa till om du har det jobbigt i en relation. Till exempel med en kompis, en pojkvän eller flickvän eller med någon hemma. Jag kan också stötta om du inte trivs i skolan av någon anledning.

– Mitt jobb innebär att lyssna, stötta, ge råd och hjälpa till att hitta lösningar på frågor och funderingar. Jag kan också stötta om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan. Jag kan även hjälpa till att ta kontakt med till exempel socialtjänsten eller psykiatrin om det behövs.

– Det går bra att träffa mig både själv och i grupp. Ibland är jag också ute i klasserna och arbetar med till exempel självkänsla och trivsel.

Hur gör man för att få kontakt med dig?

– Du kan söka upp mig direkt och knacka på min dörr. Det går också bra att ringa, mejla eller skicka sms. Du kan även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om du inte orkar eller vill göra det själv. Du kan också be dem följa med till mig första gången om du vill.

Har man rätt att träffa dig på lektionstid eller måste det vara på en annan tid?

– Du kan träffa mig både på och utanför lektionstid. Men det är viktigt att kolla av först så att du inte missar ett prov eller något annat viktigt. Jag kan hjälpa till att informera läraren om du behöver komma till mig under lektionstid.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste med mitt jobb är att jag får möjlighet att träffa så många olika, härliga unga personer varje dag. Det känns också väldigt bra att jag kan finnas till stöd och hjälp för dem som behöver. Det är fantastiskt att få följa unga och se hur de utvecklas.

Vad tycker du att elever bör känna till om elevhälsan?

– Jag tycker att det är viktigt att känna till att elevhälsan är till för alla elever på en skola. Vi inom elevhälsan arbetar för att alla elever ska må så bra som möjligt. Och för att de ska klara sina studiemål oavsett vad de har för förutsättningar.

Mer på UMO

Att prata med någon

Innehåll om att prata med någon.

Artikel

Film: Fem tips för att trivas i skolan

Du går i skolan en stor del av livet. Det är viktigt att förändra situationen om du inte har det bra. Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Du kan kontakta elevhälsan, skolkuratorn eller någon annan vuxen på skolan för att få stöd och hjälp om du behöver det. De kan hjälpa dig vidare om det behövs.

Tobak, alkohol & droger

Innehåll om tobak, alkohol och droger.

UMO-podden

Mår jag tillräckligt dåligt för att få hjälp?

01. "Jag sökte hjälp på en ungdomsmottagning när jag mådde dåligt, men det var nära att jag la på luren innan de svarade."

Till toppen av sidan