Våld från vuxna i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem. De som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös eller slå dig. Det är alltid den som utsätter någon som har ansvaret för det. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen.

Två som pratar. Den ena säger: Min mamma slår mig. Den andra svarar: Vad hemskt! Kom, vi går till skolsköterskan, hon kanske kan hjälpa. Illustration.

Våld i familjen kan vara flera saker. Ibland är det en förälder eller annan vårdnadshavare som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon som slår. Det kan också vara andra släktingar. Våldet kan vara både psykiskt och fysiskt. Exempel på vad det kan handla om:

 • Du blir kallad för något fult eller elakt, eller får höra att du är dålig och jobbig.
 • Någon sparkar eller slår dig. Eller misshandlar dig på något annat sätt.
 • Du blir inlåst.
 • Någon hotar till exempel att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån.
 • Ditt husdjur blir hotat eller utsatt för plågeri.
 • Du tvingas att göra något sexuellt eller att se på något sexuellt.
 • Du blir tvingad att att följa vissa regler för att skydda familjens rykte.
 • Någon använder våld mot någon annan i familjen.

Det står i lagen att vuxna måste ta hand om sina barn på ett bra sätt. Det räknas som barnmisshandel om du till exempel får gå hungrig, inte har kläder eller inte har någonstans att sova. Det är också olagligt om någon i familjen tar dina pengar eller om du inte får omtanke och kärlek.

Att ta hjälp

Du har rätt att må bra och känna dig trygg i din vardag. Därför är det viktigt att söka hjälp om det inte är så. Du kan berätta för någon du litar på, så kan den personen hjälpa till att söka hjälp på rätt ställen. Ring polisen på nummer 112 om det är akut, till exempel om någon hotar dig hemma. 

De här personerna kan du prata med, om du behöver hjälp:

 • En skolkurator, skolsköterska eller lärare.
 • Någon på en ungdomsmottagning.
 • Någon på en vårdcentral.
 • De som jobbar på socialtjänsten.
 • Polisen.

Om det känns svårt att berätta kan du skriva ner vad som hänt och visa upp. De vuxna ska hjälpa dig så att våldet tar slut. De ska hjälpa dig att ha det bra.

Hela familjen har rätt att få hjälp och skydd. Personer som använder våld mot sin familj behöver få hjälp att sluta, för att de och resten av familjen ska må bra.

Du kan behöva prata med någon även efter att våldet har upphört. Det spelar ingen roll hur lång tid som har gått. Det kan ändå vara en hjälp att prata om det för att förstå vad du har varit med om och hur det har påverkat dig.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om en kompis blir dåligt behandlad hemma. Om du inte känner någon vuxen du kan berätta för, finns det bra ställen på nätet dit du kan ringa, eller få chatta med någon. 

Vanligt att bli orolig och ledsen

Det är vanligt att bli rädd, orolig, arg och ledsen om någon i familjen använder våld. Du kan få ont i kroppen, till exempel i magen eller huvudet. Du kan få svårt att koncentrera dig. Det kan vara svårt att lita på andra.

Om du håller allt inom dig kan det vara svårt för andra att förstå att något är fel. En del försöker låta bli att tänka på våldet, och tror inte att de påverkas så mycket. Men då kan de börja må dåligt senare, till exempel efter att de har flyttat från den som slår.

Viktigt att prata om det

Vissa stunder kanske det känns som om det dåliga är något som kan gå över. Då kanske du tänker att det är bäst att inte tänka på det så mycket. Men alla som använder våld mot barn behöver hjälp, även om de inte förstår det själva. Och som barn behöver du hjälp från andra för att du ska kunna vara trygg.

Om någon som betyder mycket för dig utsätter dig för våld kan många jobbiga tankar och känslor dyka upp. Det kan vara svårt att förstå det som händer och det kan kännas svårt att berätta för någon annan. En del tänker kanske att det är deras eget fel att den vuxne använder våld. 

Många skäms också för vad som händer i familjen, och är rädda att andra ska få reda på det. Vissa vuxna - och även syskon som använder våld - försöker få den som blir utsatt att inte berätta för andra. De kanske hotar, eller övertalar den som är utsatt att det ska vara en hemlighet.

Det är också vanligt att inte vilja berätta, för att man ändå älskar de vuxna. Du kan vara rädd att göra dem besvikna eller rädd att inte få träffa dem. Eller så kanske du är orolig att ingen ska tro på dig, eller att våldet ska bli värre om du berättar. Men det är viktigt att försöka. Och det kan kännas skönt när någon mer vet hur du har det, så att du kan få hjälp och skydd.

Alltid de vuxnas ansvar

Det spelar ingen roll varför en vuxen utsätter ett barn, det är alltid fel. Och det är alltid den vuxnas ansvar. Det är alltid förbjudet för vuxna att använda våld. Det är inte heller tillåtet för syskon att använda våld.

Vad står i lagen?

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet. I den delen av lagen som kallas föräldrabalken står:

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”.

Här är exempel på vad som står i lagen: 

 • Barn och unga får inte utsättas för "kroppslig bestraffning". Föräldrar eller andra vårdnadshavare får inte göra så att du skadas eller får ont. Förbudet gäller även om slaget inte är hårt och även om det inte gör ont länge.
 • Barn och unga får inte utsättas för "kränkande behandling". Vuxna får till exempel inte låsa in sina barn eller kalla dem för fula saker.
 • Ingen har rätt att utsätta barn och unga för att se eller höra hur någon annan blir slagen.
 • Vuxna får aldrig använda våld, tvång eller hot om våld för att bestraffa eller uppfostra barn och unga. Däremot får en vuxen till exempel hålla i, lyfta eller rycka undan ett barn för att hindra det från att göra sig själv illa eller skadas.

Mer på UMO

Till toppen av sidan