Panik - lämna sidan!
Våld och orättvisor i familjen

Bråkigt med föräldrar

Det är inte konstigt att bli arg på sina föräldrar eller andra vuxna ibland. Att ha olika åsikter eller att bli osams då och då är vanligt. Men du ska inte behöva känna dig rädd eller kränkt. Du kan få hjälp av andra vuxna om det är så bråkigt hemma att du mår dåligt av det.

En vuxen som pratar upprört med en ung person. Den vuxna har röda kinder och rynkad panna. Den unga personer står tyst och ser sammanbiten ut. Illustration
En del familjer bråkar ofta, andra mer sällan.

Ibland kan det bli bråk fast du inte vill det. Du kanske känner att du inte får bli arg på de vuxna hemma, att du måste låstas att du håller med.

Ibland bråkar föräldrar med varandra. Det är aldrig ditt fel eller ansvar, oavsett vad föräldrarna säger eller vad de bråkar om. 

Bråkar ni oftare är förr?

Det kan bli mer bråk hemma när du blir äldre. Ju äldre du blir desto mer frihet behöver du. Du kan också behöva ta mer ansvar hemma, för skolan och för andra grejer. Du kan känna att de vuxnas krav på dig inte stämmer överens med vad du själv vill.

Kanske ifrågasätter du saker mer nu än tidigare? Du kan ha skaffat dig egna åsikter och säger ifrån när du inte håller med dina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om hur du vill leva ditt liv och om hur de vuxna lever sitt.

Ett bråk kan handla om många olika saker, till exempel om pengar, läxor, hur du ser ut, vem du umgås eller är ihop med.

Vad kan jag göra?

  • Fundera på vad som är jobbigt, och hur du skulle vilja att det var i stället. Vad skulle du vilja att de vuxna förstod och respekterade?
  • Försök tänka dig in hur de vuxna tänker. Varför blir de arga? Kanske går det att prata om problemet senare, när ni är sams.
  • Skriv ett meddelande, brev eller mejl till de vuxna. Det kan vara lättare att berätta hur du känner när du skriver.
  • Prata med en annan vuxen som du litar på. Till exempel en lärare, en kompis förälder eller någon släkting. Du kan behöva få hjälp av en vuxen för att hitta lösningar.
  • Prata med en kompis. Det är bra att prata om saker som är jobbiga och att inte vara ensam med det som känns svårt.
  • Du kan kontakta en telefon- eller chattjour.

Viktigt med respekt även när ni är osams

Det behöver inte vara fel att du bråkar med dina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Men det är viktigt att ni behandlar varandra bra även när ni inte håller med varandra.

Du har rätt att bli lyssnad på och respekterad för den du är oavsett hur gammal du är. Alla unga har samma rättigheter, oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Här kan du läsa mer om dina rättigheter hemma.

Våld och hot är aldrig okej

Du ska inte behöva känna dig rädd, hotad eller kränkt hemma. Föräldrar eller andra vårdnadshavare får till exempel inte slå, hota eller stänga in dig. Det samma gäller för styvföräldrar, syskon och andra släktingar.

Du har enligt lagen rätt att slippa våld och övergrepp hemma. Ändå blir en del barn och unga misshandlade eller hotade av sina familjer. Du har rätt att få hjälp av någon vuxen om det är så för dig. Till exempel av någon som jobbar i skolan, inom sjukvården, socialtjänsten eller polisen.

Känner du dig hotad?

Kan jag få stöd och hjälp?

Alla vuxna som jobbar med barn och unga är skyldiga att hjälpa dig om du inte mår bra eller har det jobbigt hemma. Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, elevhälsan, studenthälsan, en vårdcentral eller socialtjänsten för att få det stöd du behöver.

Du kan till exempel få prata med någon som är van att träffa unga som har det jobbigt hemma. Den personen kan lyssna på dig, ge dig råd och hjälpa dig att må bättre. Det brukar kallas för stödsamtal.

Du kan också få stöd tillsammans med din familj om det är väldigt bråkigt hemma, det brukar kallas för familjebehandling.

Mer på UMO

Våld och orättvisor i familjen

Innehåll om våld och orättvisor i familjen.

Artikel

Att bo med en vuxen som har problem med alkohol eller droger

Det kan vara jobbigt om vuxna dricker för mycket eller använder droger. Du har rätt att få hjälp om det är så för dig.

Våld & kränkningar

Innehåll om våld och kränkningar.

Artikel

Vem kan man prata med?

Alla har det jobbigt och behöver stöd ibland. Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

Svara varandra

Föräldrarna ser bara mina syskon och inte mig

Det enda tillfällena de ser mig är när jag gör fel. Jag hjälper ofta till med många små saker i hemmet, men det nämner det aldrig. De tjatar ofta mer på mig om att jag ska hjälpa till med saker än mina syskon som gör färre saker självmant.

Till toppen av sidan