Hur blir man gravid?

Att vara gravid innebär att det finns ett foster i magen. Det finns olika sätt att få till en graviditet. Det vanligaste sättet är genom slidsamlag. De flesta kan få barn på biologisk väg men möjligheten minskar med åldern.

Spermier runt ett ägg, illustration.

Graviditet är när det finns ett foster i magen. En graviditet börjar med att ett ägg och en spermie smälter ihop och börjar utvecklas till ett foster. Den kan avslutas med en förlossning, ett missfall, eller en abort.

Under en graviditet fortsätter fostret att utvecklas och en förlossning sker efter ungefär 40 veckor. Förlossningen innebär att ett eller ibland flera barn föds fram ur livmodern. Det är vanligast att barn föds genom slidan. Men barn kan även födas med så kallat kejsarsnitt, en operation där barnet eller barnen tas ut genom ett snitt i magen. 

Om graviditeten avbryts av sig själv har det blivit ett missfall. Abort betyder att graviditeten avbryts med mening.

Lätt eller svårt att bli gravid?

Om du har mens har du också ägglossning ungefär en gång i månaden, och det är lättast att få till en graviditet dagarna kring ägglossningen. Ägglossningen sker ungefär 14 dagar innan mensen kommer. Om du just har börjat få mens eller har mens som inte kommer så regelbundet, kan det vara svårt att veta när du har ägglossning. Därför är det svårt att veta precis när det lättast kan bli en befruktning.

Om du har penis är det lättare att veta, spermier nybildas hela tiden. Därför behöver sädesuttömning inte passas in på samma sätt som ägglossningen.
 
De flesta kan få barn på biologisk väg, alltså med hjälp av egna spermier eller ägg. Ingen vet exakt hur vanligt det är att inte kunna få biologiska barn, men det blir svårare ju äldre du blir. Fruktsamheten blir sämre med åldern, oavsett vilket kön du har, och det är väldigt olika från person till person hur snabbt detta sker. För tjejer brukar förmågan att bli med barn minska efter 30 års ålder, och sjunka snabbare efter 35. För killar brukar det funka betydligt längre än så.
 

Om du har haft en könssjukdom som till exempel klamydia kan du få svårare att bli gravid, särskilt om du inte har fått behandling. För att skydda sig mot könssjukdomar är det bra att använda exempelvis kondom vid slidsamlag.

En graviditet kan bli till på olika sätt

Det finns flera sätt att få till en graviditet på. Det vanligaste är slidsamlag och att spermier på så sätt kommer in i slidan. Om det just då finns ett ägg i livmodern eller äggledarna, det vill säga om det är vid tiden för ägglossning, kan en befruktning ske. Då smälter ägget och spermien ihop och börjar utvecklas till ett foster.

Befruktning kan också ske genom så kallad insemination. Då sprutas spermier in i livmodern med hjälp av exempelvis en spruta och en plastslang. Det finns så kallade spermabanker med donerad sperma som kan användas till inseminering. Om du får professionell hjälp och använder sperma från en spermabank görs inseminationen oftast på ett sjukhus. Inseminerar du själv eller får hjälp av någon kan du göra inseminationen hemma.

Om någon har väldigt svårt att få till en graviditet finns det hjälp att få med provrörsbefruktning, så kallad IVF (In vitro fertilisering). Då tas det eller de ägg som är mogna från äggstocken och befruktas av spermier utanför kroppen. Sen sätts det befruktade ägget eller äggen in i livmodern.

Ett annat sätt att få hjälp är genom äggdonation. Då sätts en annan persons ägg, som befruktats av spermier utanför kroppen, in i den egna livmodern.

 

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan