Att få besked om en graviditet

Om du får veta att du är gravid eller har gjort någon annan gravid kan du uppleva det på många olika sätt. Du kan bli glad, förvånad, rädd eller ledsen eller växla mellan olika känslor.

En hand som håller i ett graviditetstest, illustration.

En del vet redan innan de fått svar på graviditetstestet hur de vill göra. Medan en del inte har vågat tänka på vad som är på väg att hända.

Att få besked om en graviditet kan ge många olika känslor. Ibland känns det inte så mycket alls och ibland kan känslorna komma efter några dagar eller veckor.

Sånt som kan påverka är till exempel hur relationen till den du blivit gravid med är. Kanske har du blivit gravid med någon som du inte vill ha barn med.

Det kan också vara så att du har ett förhållande som känns jättebra men att en graviditet känns inte rätt just nu. Något annat som kan påverka är hur du tror att familjen och vännerna kommer att reagera.

Hos en del personer kan tankar på att vilja bli förälder komma även om de kanske aldrig har haft såna tankar tidigare. Medan vissa personer kan ha planerat och önskat att bli förälder tillsammans med någon annan eller själv.

Ett besked som kan väcka många känslor

Om du får veta att du är gravid eller har gjort någon annan gravid, kan det kännas annorlunda mot hur du trodde att det skulle kännas. Den som tidigare var säker på abort kan plötsligt känna sig glad över graviditeten och vilja ha barnet.

En del kan känna sig glada trots att de kanske egentligen vet att de inte vill ha barn nu. Det kan kännas härligt att veta att kroppen funkar som den ska och att det går att bli gravid eller göra någon gravid.

Kanske känner du ingenting eller så blir du rädd inför det beslut som måste tas. Du kan bli arg, känna dig sviken av den du har haft samlag med eller av din kropp. Om du känner dig förtvivlad och får panik över att inte ha kontroll över situationen är det viktigt att prata och söka stöd.

Det kan kännas bra att prata med den som du har blivit gravid med. För att diskutera hur ni vill göra och fatta beslutet tillsammans. Även om ni tycker olika mår man ofta bättre om man har pratat om vad som hänt. Men det kan också vara så att du inte vet vem det är du har blivit gravid tillsammans med.

Om du vill fortsätta graviditeten

Om du har gjort ett graviditetstest på till exempel en ungdomsmottagning eller på barnmorskemottagningen kan du direkt prata med någon där om dina funderingar. De vet vilken typ av hjälp och stöd du kan få, och är vana vid att hjälpa gravida med olika frågor.

Även om du har gjort graviditetstestet hemma kan du kontakta en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning för rådgivning. Många tycker det är bra att ha någon i sin närhet som kan stötta och som man kan prata med. Det kan vara en partner, förälder, kompis, eller någon annan närstående.

Du kan välja att fortsätta graviditeten för att få barn även om du är ung, ensam förälder eller om den du vill bli förälder ihop med inte är den biologiska föräldern.

Enligt svensk lag är det kvinnan som bestämmer om hon ska fortsätta graviditeten eller göra abort.

En gravid person som ser glad ut och håller handen om magen, illustration.
En gravid person som ser glad ut och håller handen om magen, illustration.

Om du är ung kanske det finns många runt omkring som vill vara med och ge goda råd, som till exempel föräldrar, kompisar eller lärare. Det är bra att lyssna på andra, men sedan bestämmer du själv. Känslorna kan ändras men det är viktigt att du litar på dig själv och att det beslut du har tagit var rätt.

Alla som ska bli föräldrar får gå till en barnmorska regelbundet, det är både gratis och frivilligt. Där kan du få information, råd och stöd kring graviditeten och hur du har det. Där får du som är gravid också göra olika kontroller som till exempel att barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud. På en del orter i landet finns det föräldragrupper för unga som är eller ska bli föräldrar. Om det inte finns såna grupper där du bor kan du till exempel fråga barnmorskan på mödravårdscentralen om hon kan förmedla någon kontakt, eller söka på internet efter andra som är i samma situation.

Om du vill göra abort

Om du har gjort ett graviditetstest på en ungdomsmottagning eller en mödravårdscentral kan du direkt prata med någon där om dina funderingar. De vet vilken typ av hjälp och stöd du kan få, vart du kan vända dig och kan hjälpa till att boka en tid. Även om du har gjort graviditetstestet hemma kan du vända dig till en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning för rådgivning. Du kan också själv boka en tid på en abortmottagning.

Om en tjej som är gravid vill göra abort får hon bestämma det själv, även om pappan eller föräldrarna vill något annat. Enligt svensk lag är det kvinnan som bestämmer om hon ska fortsätta graviditeten eller göra abort. Om du bestämmer dig för abort finns det alltid en kurator du kan prata med och få råd från om du känner dig tveksam eller orolig. Kuratorn kan också hjälpa till om du behöver kontakta olika personer eller myndigheter.

Personalen på mottagningarna har tystnadsplikt. Till unga brukar personalen föreslå att föräldrar, vårdnadshavare eller någon vuxen som står en nära får veta om att man ska göra abort. Den gränsen går oftast vid 15 år. Men det går inte att svara säkert på om personalen kontaktar föräldrarna. Det beror bland annat på vad du själv vill, omständigheterna och hur gammal du är. För det mesta kan du och personalen du träffar diskutera er fram till vad som är bäst.

Om det är så att dina föräldrar eller vårdnadshavare absolut inte kan få veta att du vill göra abort, för att det då skulle kunna hända dig något, tar inte vårdpersonalen kontakt med dem. Att göra abort ska inte innebära att du hamnar i en situation där du kan råka illa ut. Du kan då få hjälp av kurator eller en annan stödperson i stället.

När graviditeten gått för långt för abort

Ibland kan en graviditet ha gått för långt för att en abort ska vara tillåten enligt lagen. Efter vecka 18 får man bara göra abort om det finns särskilda skäl. Då behöver man ett tillstånd från Socialstyrelsen för det. Efter vecka 22 får man inte göra abort. Det beror på att fostret då kan överleva utanför mammans kropp.

Om det inte är längre möjligt att göra abort måste graviditeten fortsätta fram till förlossningen. Man kan sedan välja att behålla barnet när det är fött, låta barnet tas om hand av en fosterfamilj eller låta det adopteras.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan