Panik - lämna sidan!
Fråga

Kan man ha sex innan man vaccinerar sig mot HPV?

Fråga

Varför får man inte ha sex innan man vaccinerar sig mot livmoderhalscancer?

Svar

Eftersom vaccin är förebyggande är det bäst att du vaccinerar dig mot HPV innan du har sex. Har du sex innan du vaccinerar dig finns det risk att du smittas med HPV.

Vissa former av HPV-virus ökar risken för livmoderhalscancer. De är just de sorterna som vaccinet skyddar emot.

Du kan vaccinera dig även om du börjat ha sex med andra. Du behöver inte ha blivit smittad, även om du haft sex med någon. Om du redan skulle ha blivit smittad av någon av de virustyper som ingår i vaccinet, skyddas du ändå mot de andra typerna som ingår.

Från det att du är 23 år blir du kallad till cellprovskontroller. Du väljer själv om du vill göra cellprovtagning när du blir kallad. Även om du är vaccinerad mot HPV eller håller på att vaccinera dig, är det bra att gå på cellprovskontrollerna. Om du inte har haft sex med någon behöver du inte lämna cellprov. Om provet skulle visa sig att du har cellförändringar, blir du kallade till en ny kontroll efter ett tag.

Om du har flera frågor om vaccin mot livmoderhalscancer så kontakta gärna din skolsköterska eller en ungdomsmottagning.

Med vänliga hälsningar

Therese Zetterqvist Eriksson, barnmorska

Mer på UMO

ArtikelHPV

HPV är ett mycket vanligt virus. Det finns fler än tvåhundra olika typer av HPV. Vissa sorter kan göra att du får vårtor på händerna, fötterna eller i underlivet. Några få sorter kan leda till cellförändringar på livmodertappen som kan behöva tas bort. Det finns vaccin mot vissa sorter av HPV.

Könssjukdomar

Här hittar du innehåll om sexuellt överförda infektioner.

Till toppen av sidan