Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Kan man vaccinera sig mot HPV även om man haft sex?

Fråga

Jag har hört att man bara kan vaccinera sig mot HPV om man inte har haft sex med någon. Är det så?  

Jag har haft sex. Får jag ändå vaccinera mig?

Svar

Det bästa är att vaccinera sig mot HPV innan man har sex med någon. Men du kan vaccinera dig även om du har haft sex med någon.  

Vaccin är förebyggande. Har du sex innan du vaccinerar dig finns risk att du smittas med HPV. Vissa typer av HPV-virus ökar risken för livmoderhalscancer. De är just de sorterna som vaccinet skyddar emot. 

Du behöver inte ha blivit smittad, även om du haft sex med någon.  

Det finns många typer av HPV-virus. Även om du skulle ha blivit smittad av en virustyp är det bra att vaccinera dig. Då skyddas du mot de andra HPV-virustyperna. 

Från att du är 23 år blir du kallad till cellprovskontroller. Det är för att tidigt upptäcka om du skulle ha cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer. Du väljer själv om du vill lämna cellprov när du blir kallad. Det är bra att gå på cellprovskontrollerna även om du är vaccinerad mot HPV eller håller på att vaccinera dig.  

Om du inte har haft sex med någon behöver du inte lämna cellprov.  

Kontakta en ungdomsmottagning eller din skolsköterska om du har flera frågor om vaccin mot livmoderhalscancer. 

Med vänliga hälsningar 
Therese Zetterqvist Eriksson, barnmorska 

Till toppen av sidan