Panik - lämna sidan!
Sexuell läggning och könsidentitet

Trans och cis

Det går att fundera mycket över om man är kille, tjej eller något annat, och hur man vill visa det. Transperson är ett ord som samlar olika upplevelser, där du känner att du inte är det kön som omgivningen tror. Det kan också handla om att du inte passar in i vissa förväntningar kring kön. Cisperson är ett ord som kan användas om du alltid känt dig som det kön som står i ditt pass och som omgivningen ser dig som.

En person som tittar på saker som anses typiskt manligt eller kvinnligt. Illustration.

Ordet könsidentitet beskriver vilket kön du själv känner dig som. Det kan vara att du känner dig som kille, tjej, både och eller inget av det. Könsidentiteten är inte kopplad till vilken kropp du har.

Ordet kön kan användas på olika sätt. Ibland används det bara som ett annat ord för könsorgan. Ibland används det för att beskriva din identitet. Ett sätt att förstå ord som cisperson och transperson är att dela in ordet ”kön” i olika delar:

  • kroppen
  • könet du själv känner dig som (könsidentitet)
  • kläder och annat som har med utseende att göra (könsuttryck)
  • könet du har enligt pass och andra myndighetsdokument (juridiskt kön).

Alla barn som föds i Sverige registreras som antingen kille eller tjej. Det här går att se i personnumret. Det står också en bokstav i ditt pass för ditt juridiska kön.

Idag finns det ingen möjlighet att ha ett annat juridiskt kön än kille eller tjej i Sverige.

Cis betyder på samma sida

Att känna sig som det kön du registrerades som vid födseln brukar kallas att vara cisperson, cis.

Att vara cis är till exempel att du föddes med snopp, fick könet ”man” infört i folkbokföring och myndighetsdokument, och att du alltid känt dig som en kille. Ordet cis betyder ”på samma sida”. Att vara cisperson är normen, det som är förväntat. Som cisperson kan du ha vilket könsuttryck som helst. Du behöver till exempel inte klä dig på ett visst sätt bara för att du har ett visst kön.

Eirin berättar om att vara trans

I det här klippet från UMO-podden berättar Eirin att han vill att andra använder pronomenet han när de pratar om honom.

Här kan du lyssna på hela avsnittet av UMO-podden: Jag är kille men känner mig som tjej.

Trans betyder överskrida

Att känna att ditt kön inte stämmer överens med det kön du fick registrerat vid födseln kan kallas för att vara transperson, trans. Trans kan också vara att du är transvestit, där du ibland eller ofta klär dig i ett annat köns kläder och att det är en del av din identitet. Ordet trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”.

Som transperson kan du ha ett kvinnligt personnummer men veta att du egentligen är kille. Eller ha ett manligt personnummer men veta att du är tjej. Det kan också handla om att du är kille men gillar att ha typiska tjejkläder eller tvärtom. Du kan också känna dig som någonting annat än en kille eller en tjej.

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, kränka och trakassera någon på grund av på grund av att personen är trans.

Ordet transperson sammanfattar många olika identiteter, sätt att vara. Här är några av dem.

Transkille/transtjej

Som transkille känner du dig som kille, men registrerades som ”flicka” vid födseln. Som transtjej känner du dig som tjej men registrerades som ”pojke” vid födseln. Ofta känner du att kroppen inte stämmer överens med din könsidentitet och vill därför ändra på kroppen. Du har också en önskan om att andra ska se dig som det kön du känner dig som. Att känna så kallas könsdysfori.

Ickebinär

Ickebinär innebär att du varken känner dig som kille eller tjej, utan är något annat. Du kanske är mittemellan, både och, eller bortom uppdelningen i tjej eller kille. Du kanske vill bli kallad något annat än hon eller han, alltså ha ett annat pronomen, till exempel hen.

Definitionen av ickebinär kan variera mellan olika personer, och en del föredrar i stället begrepp som bigender, intergender, nongender eller agender.

En del ickebinära personer kan känna könsdysfori och vilja förändra sin kropp på något sätt.

Crossdresser eller transvestit

Crossdresser och transvestit är olika ord för samma sak. Det innebär att du mår bra av att ha kläder eller uttrycka dig på sätt som ses som typiska för ett annat kön. Det kan kännas som en självklar eller viktig del av dig att göra det, ibland eller alltid. Att vara crossdresser betyder inte att du vill ändra något med din kropp eller det kön du registrerades som när du föddes. Alla som är crossdresser ser sig inte om trans, och vissa ser sig som både cis och trans.

Att vara crossdresser är inte samma sak om att vara dragking eller dragqueen. Dragking innebär att du klär dig som en ”kille”, ofta på ett överdrivet sätt. Att vara dragqueen innebär att du klär dig som en ”tjej”, ofta på ett överdrivet sätt. Att vara dragking eller dragqueen är ett sätt att leka med förväntningar och osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara, och en sorts underhållning. Alla kan vara dragking eller queen, oavsett kön.

Könsbekräftande vård

Att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med din könsidentitet kan kallas för att genomgå könsbekräftande behandling eller medicinsk transition. Ibland används även ordet könskorrigering.

Du som funderar på om du behöver få könsbekräftande vård måste först göra en utredning. En del behandlingar behöver du ha fyllt 18 år för att få, men du har alltid rätt att bli tagen på allvar, bedömas för utredning och få stöd.

För att kunna börja göra en könsdysforiutredning för att ändra din kropp kan du ta kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller en psykiatrisk mottagning.

Trans och cis handlar inte om sexuell läggning

Det är inte en sexuell läggning att vara cisperson eller transperson. Det handlar om ditt eget kön och inte könet hos den eller dem du blir kåt på eller kär i. Du kan alltså vara bisexuell, homosexuell eller heterosexuell eller någonting annat, oavsett om du är cisperson eller transperson.

Du vet bäst själv vem du är

Det är bara du själv som kan veta om du är cisperson eller transperson, eller om du känner att du är trans på ett särskilt sätt. Oavsett vad andra personer tycker eller kanske tar för givet att du är. Men du kan behöva få stöd kring dina tankar, till exempel genom att prata med en kurator på en ungdomsmottagning.

Du bestämmer vad du vill heta

Du har rätt att byta förnamn, oavsett om namnet ses som ett typiskt tjejnamn eller killnamn. Du kan själv ansöka om att byta namn hos Skatteverket om du är myndig. Om du inte är myndig men över 12 år kan du göra en ansökan med dina föräldrar eller andra vårdnadshavares godkännande. Om du är under 12 år kan dina vårdnadshavare göra ansökan åt dig.

Du bestämmer vad du vill kallas

I stället för att kallas han eller hon, föredrar en del att kallas för hen eller den. Du bestämmer själv vad du vill kallas.

Måste jag veta vilket kön jag är?

Det finns många olika ord för att beskriva sig själv. Men du måste inte använda något särskilt, för du måste inte veta. Du kanske inte heller är så intresserad, för att det inte känns så viktigt. En del personer väljer att kalla sig queer, vilket kan innebära att slippa definiera sin könsidentitet.

En del börjar fundera över sitt kön tidigt i livet, en del gör det sent. Du kan fundera över det under en kort period i livet, eller under lång tid. Det kan vara viktiga tankar, något du behöver göra – oavsett vad du kommer fram till.

Hur du ser på ditt kön och vem du är kan ändras under livet. Men många har också en uppfattning om sitt kön som känns självklar och som inte ändras. Du har rätt att känna och göra som du vill.

Om du vill prata med någon

Du kan ta kontakt med en ungdomsmottagning om du känner att du vill prata med någon om din kropp eller om funderingar kring din könsidentitet. På nätet kan du hitta många olika forum eller föreningar där du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller funderingar.

Här hittar du tips på ställen som du kan få stöd av om du vill vara anonym.

Mer på UMO

Sexuell läggning och könsidentitet

Här kan du läsa innehåll om sexuell läggning och könsidentitet.

ArtikelAtt prata om sin könsidentitet på en ungdomsmottagning

Här kan du se en film om hur det är att prata om sin könsidentitet med någon på en ungdomsmottagningen.

ArtikelKan du som kille göra "tjejiga" saker?

Tänk dig att du älskar att sjunga. Inte så många personer vet om det. En dag frågar musikläraren vilka som vill vara med i kören. Några tjejer säger att de är intresserade, men ingen av killarna. En kille säger att det låter töntigt.

Svara varandraNågon annan som är genderfluid?

Jag undra om någon har tips eller egna erfarenheter ni kan berätta om?

UMO-poddenJag är kille men känner mig som tjej

05. "När jag berättade det första gången blev det liksom verklighet. Det var väldigt befriande, för det var så sant."

Svara varandraHen, han eller hon - hur frågar jag om någons pronomen?

Det känns alltid lite som att jag går på tunn is bland transpersoner och icke binära, just eftersom jag är så rädd att säga fel pronomen eller verka otrevlig på nåt sätt.

ArtikelUMO frågar: Hur kom du ut?

Alla har rätt att älska vem eller vilka de vill, och själv bestämma vilket kön de har. Ibland kan det vara svårt att vara öppen med vem man är inför andra. Här kan du läsa hur andra har gjort när de kommit ut.

ArtikelVad är diskriminering?

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Till toppen av sidan