Panik - lämna sidan!

Trans och cis

Det går att fundera mycket över om man är kille, tjej eller något annat. Du kan kallas för transperson om något inte känns rätt, eller om du inte trivs med det kön andra säger att du har. Du kan kallas för cisperson om det kön du känner dig som också är det som står i ditt pass och är det andra ser dig som.

En person som tittar på saker som anses typiskt manligt eller kvinnligt. Illustration.

Könsidentitet är ett ord för att beskriva vilket kön du själv känner dig som. Det kan vara att du känner dig som kille, tjej, både och eller inget av det. Könsidentiteten är inte kopplad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör.

Ibland används kön bara som ett annat ord för könsorgan. Men i andra sammanhang beskriver ordet kön vad du känner dig som, tjej, kille eller något annat. Då kan könet delas in i olika delar:

  • Kroppen
  • Könet du själv känner dig som (könsidentitet).
  • Kläder och annat som har med utseende att göra (könsuttryck).
  • Könet du har enligt pass och andra myndighetsdokument (juridiskt kön).

Alla barn som föds registreras som killar eller tjejer, det går att se i de fyra sista siffrorna i personnumret. Om den näst sista siffran är jämn är ditt juridiska kön tjej. Har du en ojämn siffra näst sist är ditt juridiska kön kille.

Det finns i dag ingen möjlighet att ha ett annat juridiskt kön än kille eller tjej i Sverige. I ditt pass står det också en bokstav för ditt juridiska kön.

Cis betyder på samma sida

Att känna att det mesta som handlar om ens kön stämmer överens med vad andra förväntar sig brukar kallas att vara cisperson.

Att vara cis är till exempel om du känner dig som kille, är kille enligt folkbokföring och myndighetsdokument, och har en penis. Ordet cis betyder ”på samma sida”.

Eirin berättar om att vara trans

I det här klippet från UMO-podden berättar Eirin att han vill att andra använder pronomenet han när de pratar om honom.

Här kan du lyssna på UMO-podden: Jag är kille men känner mig som tjej.

Trans betyder överskrida

Att känna att allt inte stämmer överens med andras förväntningar om kön kan kallas för att vara transperson. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”.

Som transperson kan du ha ett personnummer som en kille men veta att du egentligen är en tjej. Du kan ha bröst men inte vara tjej. Det kan också handla om att du är kille men gillar att ha typiska tjejkläder. Du kan också känna dig som någonting annat än en kille eller en tjej.

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, kränka och trakassera någon på grund av på grund av att personen är trans.

Transperson är brett begrepp som sammanfattar många olika identiteter. Här är några av dem.

Transsexuell

Transsexualism är att din kropp inte stämmer överens med det kön du tilldelades vid födseln. Du kan må psykiskt dåligt eller känna att du inte kan leva som du vill på grund av detta.  För dig som känner att du inte kan leva som du vill på grund av detta finns det könsbekräftande vård. Sån vård innebär att kroppen förändras genom exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Du vill kanske också ändra ditt juridiska kön. Du kan läsa mer om hur du gör det på transformering.se

Ickebinär

Ickebinär innebär att du varken känner dig som kille eller tjej. Istället är du något annat. Kanske bortom tjej/kille-uppdelningen eller både och eller mittemellan. Kanske vill du bli kallad för hen i stället för hon eller han.

Definitionen av ickebinär kan variera mellan olika personer, och en del föredrar i stället begrepp som bigender, intergender, nongender eller agender.

En del ickebinära personer kan vilja förändra sin kropp. Precis som för den som är transsexuell kan den som är ickebinär söka könsbekräftande vård.

Transvestit

Som transvestit mår du bra av att klä dig i kläder som ses som typiska för ett annat kön. Det kan kännas som en självklar eller viktig del av dig att göra det, ibland eller alltid. Att vara transvestit betyder inte att du vill ändra något med din kropp eller det kön du fick när du föddes.

Att vara transvestit är inte samma sak om att vara dragking eller dragqueen. Dragking innebär att du klär dig som en ”kille”, ofta på ett överdrivet sätt. Att vara dragqueen innebär att du klär dig som en ”tjej”, ofta på ett överdrivet sätt. Syftet är ofta att underhålla andra eller att leka med samhällets förväntningar och osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. Alla kan vara dragking eller queen, oavsett kön.

Könsbekräftande vård

Att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med din könsidentitet kan kallas för att genomgå könsbekräftande behandling eller transition. Ibland används även ordet könskorrigering eller könsbyte.

För att få könsbekräftande vård måste du vara säker på ditt kön eller på att du är ickebinär.  Du måste göra en könsutredning innan du kan få vården. En del behandlingar behöver du ha fyllt 18 år för att få, men du har alltid rätt att bli tagen på allvar och få bra hjälp.

För att kunna börja göra en könsutredning för att ändra din kropp kan du ta kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller en psykiatrisk mottagning. 

Trans är ingen sexuell läggning

Det är inte en sexuell läggning att vara cis- eller transperson. Det handlar om ditt eget kön och inte könet hos den eller dem du blir kåt på eller kär i. Du kan alltså vara bisexuell, homosexuell eller heterosexuell eller någonting annat, vare sig du är cis- eller transperson.

Du bestämmer själv vad du är

Det är bara du själv som kan veta om du är cis- eller transperson, eller om du känner att du är transperson på ett särskilt sätt.

Andra kan tycka att du är en tjej eller kille, oavsett vad du själv vet att du är. Men trots att det kan kännas som att omgivningen tar för givet vad du har för kön är det bara du själv som kan veta om du är tjej, kille, något annat eller inget av det.

Du bestämmer vad du vill heta

Du har rätt att byta namn, oavsett om namnet ses som ett typiskt tjej- eller killnamn eller inte. Du kan själv ansöka om att byta namn hos Skatteverket om du är myndig. Om du inte är myndig men över tolv år gammal kan du göra en ansökan med dina föräldrar eller andra vårdnadshavares godkännande. Om du är under 12 år kan dina vårdnadshavare göra ansökan åt dig.

Du bestämmer vad du vill kallas

I stället för att kallas ”han” eller ”hon” föredrar en del att kallas för ”hen” eller ”den”. Du bestämmer själv vad du vill kallas.

Måste jag veta vad jag är?

Det finns många olika ord och begrepp för att beskriva sig själv. Men det är inte något du måste använda dig av, för du måste inte veta. Du kanske inte heller är så intresserad, för att det inte känns så viktigt. En del personer väljer att kalla sig queer, vilket kan innebära att slippa definiera sin könsidentitet.

En del börjar fundera över sitt kön tidigt i livet medan kan andra göra det sent. Du kan fundera över det under en kort period i livet, eller under en lång. Oavsett vad du kommer fram till var det förmodligen viktigt att du gjorde det, för att det var något du hade ett behov av att göra.

Hur du ser på ditt kön och vem du är kan ändras under livet. Men många har också en uppfattning om sitt kön som känns självklar och som inte ändras. Du har rätt att känna och göra som du vill.

Om du vill prata med någon

Du kan ta kontakt med en ungdomsmottagning om du känner att du vill prata med någon om din kropp eller om funderingar kring din könsidentitet. På nätet kan du hitta många olika forum eller föreningar där du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller funderingar, till exempel:

Transformering.se

FPES som är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner

Du kan också mejla till RFSL och RFSL Ungdoms stöd- och frågemejl: trans@rfslungdom.se

Mer på UMO

Sexuell läggning och könsidentitet

Här kan du läsa innehåll om sexuell läggning och könsidentitet.

ArtikelAtt prata om sin könsidentitet på en ungdomsmottagning

Här kan du se en film om hur det är att prata om sin könsidentitet med någon på en ungdomsmottagningen.

Svara varandraNågon annan som är genderfluid?

Jag undra om någon har tips eller egna erfarenheter ni kan berätta om?

UMO-poddenJag är kille men känner mig som tjej

05. "När jag berättade det första gången blev det liksom verklighet. Det var väldigt befriande, för det var så sant."

Svara varandraHen, han eller hon - hur frågar jag om någons pronomen?

Det känns alltid lite som att jag går på tunn is bland transpersoner och icke binära, just eftersom jag är så rädd att säga fel pronomen eller verka otrevlig på nåt sätt.

ArtikelUMO frågar: Hur kom du ut?

Alla har rätt att älska vem eller vilka de vill, och själv bestämma vilket kön de har. Ibland kan det vara svårt att vara öppen med vem man är inför andra. Här kan du dela med dig av hur du kom ut och ge tips till andra!

ArtikelVad är diskriminering?

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Till toppen av sidan