Panik - lämna sidan!

Trans och cis

Det går att fundera mycket över om man är kille, tjej eller något annat. Trivs du med det kön du har och inte vill förändra det, kan du kallas cisperson. Om du känner att något inte känns rätt, eller du inte trivs med det kön andra säger att du har, kan du kallas transperson.

En person som tittar på saker som anses typiskt manligt eller kvinnligt. Illustration.

Vilket kön du själv känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Det kan vara att du känner dig som kille, tjej, både och, eller inget av det. Könsidentiteten är inte kopplad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör.

Ibland används kön bara som ett annat ord för könsorgan. Men i andra sammanhang beskriver ordet kön vad du känner dig som, tjej, kille eller något annat. Då kan könet delas in i olika delar:

  • Kroppen
  • Könet du själv känner dig som (könsidentitet).
  • Kläder och annat som har med utseende att göra (könsuttryck).
  • Könet du har enligt pass och andra myndighetsdokument (juridiskt kön).

Alla barn som föds registreras som killar eller tjejer, det går att se i de fyra sista siffrorna i personnumret. Om den näst sista siffran är jämn är ditt juridiska kön tjej. Har du en ojämn siffra näst sist är ditt juridiska kön kille.

Det finns i dag ingen möjlighet att ha ett annat juridiskt kön än kille eller tjej i Sverige. I ditt pass står det också en bokstav för ditt juridiska kön.

Cis betyder på samma sida

Att känna att det mesta som handlar om ens kön stämmer överens med vad andra förväntar sig brukar kallas att vara cisperson.

Att vara cis är till exempel om du känner dig som kille, är kille enligt folkbokföring och myndighetsdokument, och har en penis. Ordet cis betyder ”på samma sida”.

Trans betyder överskrida

Att känna att allt inte stämmer överens med andras förväntningar om kön kan kallas för att vara transperson. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”.

Som transperson kan du ha ett personnummer som en kille men veta att du egentligen är en tjej. Du kan ha bröst men inte vara tjej. Det kan också handla om att du är kille men gillar att ha typiska tjejkläder. Du kan också känna dig som någonting annat än en kille eller en tjej.

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, kränka och trakassera någon på grund av på grund av att personen är trans.

Transperson är brett begrepp som sammanfattar många olika identiteter. Här är några av dem.

Transsexuell

Transsexualism är att din kropp inte stämmer överens med det kön du tilldelades vid födseln. Du kan må psykiskt dåligt eller känna att du inte kan leva som du vill på grund av detta.  För dig som känner att du inte kan leva som du vill på grund av detta finns det könsbekräftande vård. Sån vård innebär att kroppen förändras genom exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Du vill kanske också ändra ditt juridiska kön. Du kan läsa mer om hur du gör det på transformering.se

Ickebinär

Ickebinär innebär att du varken känner dig som kille eller tjej. Istället är du något annat. Kanske bortom tjej/kille-uppdelningen eller både och eller mittemellan. Kanske vill du bli kallad för hen i stället för hon eller han.

Definitionen av ickebinär kan variera mellan olika personer, och en del föredrar i stället begrepp som bigender, intergender, nongender eller agender.

En del ickebinära personer kan vilja förändra sin kropp. Precis som för den som är transsexuell kan den som är ickebinär söka könsbekräftande vård.

Transvestit

Som transvestit trivs du med det kön du fick när du föddes och vill inte förändra din kropp. Men du mår bra av att klä dig i kläder som ses som typiska för ett annat kön och det känns som en självklar eller viktig del av dig att göra det. Du kanske gör det alltid eller ibland.

Att vara transvestit är inte samma sak om att vara dragking eller dragqueen. Det innebär i stället att du som exempelvis dragking klär dig som en kille, ofta på ett överdrivet sätt. Syftet är ofta att underhålla andra eller för att leka med samhällets förväntningar och osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. Att vara dragqueen är som att vara dragking, fast du klär sig som en tjej i stället. Alla kan vara dragking eller queen oavsett kön.

Med transvestit brukar det inte heller menas någon som har könsöverskridande kläder för att det är en del av en kläd- eller musikstil hen gillar.

Könsbekräftande vård

Att ändra på kroppen så att den bättre stämmer överens med ens könsidentitet kan kallas för att genomgå könsbekräftande behandling eller transition. Ibland används även ordet könskorrigering eller könsbyte.

För att få könsbekräftande vård måste du vara säker på ditt kön, du kan även få denna vård även som ickebinär.  Du måste göra en könsutredning innan du kan få vården. För att kunna börja göra en könsutredning för att ändra din kropp kan du ta kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral eller en allmänpsykiatrisk mottagning.

Att ändra på kroppen med könsbekräftande vård sker i olika steg och tar i sin helhet några år.

Trans är ingen sexuell läggning

Det är inte en sexuell läggning att vara cis- eller transperson. Det handlar om ditt eget kön och inte könet hos den eller dem du blir kåt på eller kär i. Du kan alltså vara bisexuell, homosexuell eller heterosexuell eller någonting annat, vare sig du är cis- eller transperson.

Du bestämmer själv vad du är

Det är bara du själv som kan veta om du är cis- eller transperson, eller om du känner att du är transperson på ett särskilt sätt.

Andra kan tycka att du är en tjej eller kille, oavsett vad du själv vet att du är. Men trots att det kan kännas som att omgivningen tar för givet vad du har för kön är det bara du själv som kan veta om du är tjej, kille, något annat eller inget av det.

Du bestämmer vad du vill heta

Du har rätt att byta namn, oavsett om namnet ses som ett typiskt tjej- eller killnamn eller inte. Du kan själv ansöka om att byta namn hos Skatteverket om du är myndig. Om du inte är myndig men över tolv år gammal kan du göra en ansökan med dina föräldrar eller andra vårdnadshavares godkännande. Om du är under 12 år kan dina vårdnadshavare göra ansökan åt dig.

Du bestämmer vad du vill kallas

I stället för att kallas ”han” eller ”hon” föredrar en del att kallas för ”hen” eller ”den”. Du bestämmer själv vad du vill kallas.

Måste jag veta vad jag är?

Det finns många olika ord och begrepp för att beskriva sig själv. Men det är inte något du måste använda dig av, för du måste inte veta. Du kanske inte heller är så intresserad, för att det inte känns så viktigt. En del personer väljer att kalla sig queer, vilket kan innebära att slippa definiera sin könsidentitet.

En del börjar fundera över sitt kön tidigt i livet medan kan andra göra det sent. Du kan fundera över det under en kort period i livet, eller under en lång. Oavsett vad du kommer fram till var det förmodligen viktigt att du gjorde det, för att det var något du hade ett behov av att göra.

Hur du ser på ditt kön och vem du är kan ändras under livet. Men många har också en uppfattning om sitt kön som känns självklar och som inte ändras. Du har rätt att känna och göra som du vill.

Om du vill prata med någon

Du kan ta kontakt med en ungdomsmottagning om du känner att du vill prata med någon om din kropp eller om funderingar kring din könsidentitet. På nätet kan du hitta många olika forum eller föreningar där du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller funderingar, till exempel:

Transformering.se

FPES som är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner

Du kan också mejla till RFSL och RFSL Ungdoms stöd- och frågemejl: trans@rfslungdom.se

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan