Panik - lämna sidan!

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det.

Två personer sitter intill varandra och ser glada ut. Illustration.

Jämställdhet är att killar och tjejer har samma rättigheter, och samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. Jämställdhet är att både killar och tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet.

Jämställdhet innebär också att ingen ska behandlas olika på grund av sitt kön.

I de flesta länder diskuteras jämställdhet, och många länder håller på att bli mer jämställda. Men inget land är ännu helt jämställt.

Samhället är inte jämställt

Det finns många exempel på att samhället inte är jämställt. En del saker är väldigt tydliga, andra kan vara svårare att se.

Har är några exempel, som det finns statistik på:  

 • Tjejer tjänar oftast mindre pengar än killar. För nio av de tio vanligaste jobben har tjejer i genomsnitt sämre lön än killar, trots att de gör samma jobb.
 • Det är mycket vanligare att killar har jobb där de får bestämma mycket, som stadsminister, professorer, chefer eller medlemmar i bolagsstyrelser. Trots att tjejer ofta har högre utbildning än killar.
 • Tjejer tar oftare ledigt från jobbet eller jobbar deltid, för att ta hand om barn. Det gör att de bland annat får lägre pension än killar.
 • Tjejer gör mer obetalt jobb i hemmet än killar. Obetalt jobb är sånt som att städa, diska och tvätta.
 • Fler tjejer än killar utsätts för sexualbrott.
 • Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur det ser ut och hur de klär sig, än vad killar gör.

Kan du komma på några fler exempel, där det finns skillnader som beror på om personer är tjejer eller killar?

Jämställdhet gäller både killar och tjejer

Oftast är det tjejer som förlorar på att det inte är jämställt. Killar har mer makt och mer pengar, i världen. Killar har också ofta större frihet i sina liv, genom att inte ha lika mycket osynliga regler för hur de får vara, se ut eller ha sex.

Men killar förlorar på andra sätt. Några exempel:

 • Fler killar än tjejer utsätts för våld och misshandel. 
 • Killar står för det mesta av våld och brott i samhället, både mot tjejer och andra killar.
 • Killar tar oftare risker, råkar oftare ut för olyckor och får oftare problem med alkohol eller narkotika än tjejer.
 • Killar har färre nära vänner än tjejer.
 • Fler killar än tjejer begår självmord.  

Alla de här exemplen gäller killar som grupp och tjejer som grupp. De stämmer förstås inte på alla. Det finns stora skillnader mellan olika tjejers och olika killars liv.

Exemplen betyder inte heller att det är något fel på att vara kille. Men de kan ses som tecken på att det finns svårigheter som hänger ihop med att vara kille.

Alla skulle få större möjlighet att vara sig själva och känna sig tryggare, om samhället var jämställt. 

Hur är det för dig?

Fundera på hur det är omkring dig. Behöver killar och tjejer hjälpa till lika mycket i hemmet? Får killar och tjejer bestämma lika mycket, och vara ute lika sent på kvällen? Kan tjejer och killar visa känslor på samma sätt?

Hur tänker du själv om killar och tjejer? När du har funderat kan det bli lättare att själv göra något för att det ska bli mer jämställt. Till exempel säga ifrån när något är orättvist. 

Varför är det inte jämställt?

Det finns flera olika förklaringar, som hör ihop. Bland annat beror det på historia, att män har haft mer makt under lång tid. Det har påverkat lagar, traditioner och andra saker som tar lång tid att förändra.

En annan förklaring är att olika saker ses som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Till exempel vad du ska gilla, vilka känslor du ska visa eller vad du ska jobba med. De bilder som visas av kvinnor och män i till exempel filmer och reklam, är väldigt olika. Personer som syns i tv eller sociala medier, kan få olika frågor eller kommentarer beroende på om de är tjejer eller killar. Du kanske känner igen det här?

Det här blir osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. De här osynliga reglerna kan göra det svårare att leva som man vill.  

 Det som ses som typiskt manligt eller typiskt kvinnligt kan vara olika saker i olika delar av världen. Och det kan ändras med tiden. 

Det finns politiska mål för jämställdhet

Riksdagen har bestämt att samhället ska bli jämställt. Det finns planer för hur samhället ska bli jämställt. Planerna handlar till exempel om det här:

 • Tjejer och killar ska kunna påverka politiska beslut på samma sätt.
 • Tjejer och killar ska kunna utbilda sig och tjäna pengar på samma sätt.
 • Tjejer och killar ska dela lika på att ta hand om barn och uppgifter i hemmet.
 • Mäns våld mot kvinnor ska sluta.
 • Killar och tjejer ska ha samma möjligheter att ha en bra hälsa och att få bra vård.

Diskriminering är olagligt

Det är diskriminering att behandlas illa på grund av ditt kön på arbetsplatsen, utbildningen, i butiker eller av myndigheter, sjukvården, din hyresvärd eller fackförening. Diskriminering är olagligt. 

Skolor och arbetsplatser ska jobba för jämställdhet

Skolor ska jobba för jämställdhet och för att alla elever ska ha möjlighet att vara som de vill, utan att styras av kön. Det står i skollagen och i läroplanen för grundskolan. Alla skolor och högskolor ska också ha en så kallad likabehandlingsplan. Den ska beskriva hur skolan arbetar för jämställdhet och annan jämlikhet.

Alla arbetsplatser där det arbetar fler än 25 personer ska skriva vad de gör för att ingen ska diskrimineras på jobbet.  

Du som går i skolan eller arbetar, kan alltså ställa krav på skolan eller arbetsgivaren att de ska jobba för jämställdhet.

Till toppen av sidan