Problem med svartsjuka

Du som är svartsjuk kan känna rädsla för att bli övergiven eller uppleva att du inte är tillräckligt bra för att få kärlek eller vänskap. Du kanske tänker att andra är bättre än du.

Två personer som tittar på varandra. Den ena tänker "Tror inte jag kan lita på henne." Den andra tänker: "Men fatta att du kan lita på mig!" Illustration.

Om du ofta är svartsjuk brukar det vara bra att fundera över om svartsjukan är befogad eller om det handlar om hur du själv tänker och känner. Att stärka din självkänsla kan till exempel göra att du blir mindre svartsjuk och mer säker på dig själv.

Att få någons svartsjuka riktad mot dig kan kännas jobbigt och besvärligt eftersom det kan göra att du känner dig begränsad. Kanske upplever du att den som är svartsjuk hindrar dig från att göra saker eller från att vara som du vill.

Om du känner så är det bra att prata med den det gäller. Om det ändå inte blir bättre kan du prata med någon annan om situationen, till exempel med en kompis, någon vuxen eller en kurator. Om du vill kan du då få stöd och hjälp att prata med den som är svartsjuk på dig.

Till toppen av sidan