Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Hur vanlig är tampongsjukan, TSS?

Fråga

Jag undrar hur vanligt det är med TSS?

Svar

TSS (toxic shock syndrome), som även kallas tampongsjukan, är mycket ovanligt. De som får sjukdomen får den oftast i samband med en hudinfektion, till exempel efter en operation. De flesta som får TSS har alltså inte fått det av någon anledning som har med mens och tamponger att göra.

TSS orsakas av ett gift som produceras av en sorts bakterier. Bakterierna kan föröka sig om de kommer i kontakt med blod i ett sår under en längre tid. Det samma gäller om bakterierna kommer i kontakt med mensblod i en tampong under lång tid.
Det är då TSS kan uppstå.

Du blir akut sjuk med hög feber och hudrodnad om du får TSS. Du kan även få diarré och kräkningar. Använder du tampong kan du också få illaluktande flytningar. Åk till en akutmottagning om du får de här symtomen.

Risken för att få TSS är som sagt mycket liten. Att byta tampong regelbundet, minst var 8:e timme och tvätta händerna innan du byter tampong, räcker bra. Ta kontakt med 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning om du känner dig orolig.

Med vänliga hälsningar
Sofia Alsing, barnmorska

Till toppen av sidan