Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Vad innebär det att bli tvångsomhändertagen i psykiatrin?

Fråga

Kan ni förklara vad som händer om jag blir tvångsomhändertagen inom psykiatrin? Vad är kraven för att man ska bli det?

Svar

För att du ska bli tvångsomhändertagen krävs att du har ett allvarligt psykiskt problem och att du inte frivilligt går med på att vårdas. En läkare behöver träffa dig och bedöma att du behöver tvångsvård. Om läkaren bedömer att du behöver tvångsvård skriver hen ett så kallat vårdintyg.

I vårdintyget beskriver läkaren varför hen tycker att tvångsvård behövs. En vanlig anledning är att det finns risk för att man skadar sig själv eller andra om man inte får vård. Det finns till exempel risk att du skadar dig själv om du har en svår ätstörning eller om du är deprimerad med självmordstankar.

När du kommer till sjukhuset eller avdelningen för tvångsvård får du träffa en läkare igen, hen gör då en ny bedömning. Sen ska chefsöverläkaren inom ett dygn besluta om du ska tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård eller inte.

Chefsöverläkarens beslut ska grunda sig på undersökningen och vårdintyget, som inte får vara äldre än fyra dagar. Det får inte vara samma läkare som har skrivit vårdintyget som fattar beslutet om att du ska tvångsvårdas.

Du är tvungen att stanna kvar på sjukhuset eller vårdinrättningen om du blir tvångsvårdad. Oftast får du använda mobiltelefon och internet under tiden. Vården och behandling du får beror på varför du är tvångsvårdad.

Syftet med tvångsvård ska alltid vara att du ska få hjälp att må bättre. Tvångsvård handlar om att rädda personer som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sig själva. I andra fall kan det handla om att skydda andra människor.

Med vänliga hälsningar
Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin

Mer på UMO

Artikel

Att ha självmordstankar

Ibland kan livet kännas hopplöst och det kan vara svårt att tro att det kommer att bli bättre. Berätta för någon om du känner att du inte orkar leva. Prata med någon du litar på, sök vård eller kontakta en stödjour. Det är vanligt med självmordstankar och det finns bra hjälp att få.

Artikel

Självskadebeteende

Att skada sig själv kan vara ett sätt att hantera jobbiga känslor. Berätta för någon hur du mår så du kan få hjälp att må bättre.

Till toppen av sidan