Fråga

Räcker det att testa sig för klamydia?

Fråga

Min kompis säger att man får besvär eller märker om man fått någon annan könssjukdom än klamydia. Är det så att det räcker att testa sig för klamydia, om man inte har några besvär?

Svar

Klamydia är inte den enda könssjukdomen som du kan ha utan att få symtom. Men klamydia är en mycket vanlig könssjukdom, och det är vanligt att den inte ger några symtom. Det är därför alltid viktigt att testa sig för den om du har haft oskyddat sex.

Jag tycker inte att du alltid behöver testa dig för alla könssjukdomar som inte ger symtom. Ofta är det tillräckligt att testa sig för klamydia. I vissa fall kan det vara lämpligt att testa sig också för andra könssjukdomar även om du inte har symtom. 

Du bestämmer tillsammans med den du träffar på ungdomsmottagningen vilka prover du ska ta. Där kan du också ställa frågor.

Med vänliga hälsningar
Kristina Lewis, läkare, specialist i hud- och könssjukdomar

Till toppen av sidan