Panik - lämna sidan!
Fråga

Hur går smittspårning till?

Fråga

Jag är så rädd för att fått klamydia eller hiv. Men om jag testar mig, vad händer om det visar att jag har en sjukdom? Berättar de för alla jag har haft sex med, och att det var jag som sa vilka de var?

Svar

Om du har testat dig och testet visar att du har klamydia eller hiv, kontaktas personer som du har haft sex med. Men den som kontaktar dem nämner aldrig ditt namn.

Klamydia och hiv är exempel på sjukdomar som ingår i smittskyddslagen, och därför behöver smittspåras. Det innebär att ta reda på vem sjukdomen kan ha kommit från, och vilka fler som kan ha fått den. Om du har klamydia eller hiv är du skyldig att berätta för den som gör smittspårningen vilka du har haft sex med. Hur långt tillbaka i tiden du behöver berätta, beror bland annat på vilken sexuellt överförbar infektion det handlar om.

Den som smittspårar tar kontakt med dem du har haft sex med för att de också ska testa sig. Du får kontakta personerna själv om du vill, men du behöver ändå berätta för den som smittspårar så att hen kan kolla upp att de verkligen har testat sig sig. 

Det är viktigt att du testar dig om du har haft sex och kan ha fått klamydia eller hiv. Klamydia är ganska vanligt. Hiv är ovanligare. Det finns bra behandling att få, så det bästa är att du tar kontakt med en hud- och könsmottagning, ungdomsmottagning eller vårdcentral genast för att lämna ett test. 

Med vänliga hälsningar

Josefin Andersson, barnmorska 

Till toppen av sidan