Panik - lämna sidan!
Så arbetar vi

Så blir unga delaktiga

Att lyssna på vad unga tänker och tycker, och föra en dialog med unga om innehållet på sajten är viktigt i arbetet med UMO och Youmo. En nära och tät kontakt med dem som ska använda tjänsterna ger hög kvalitet och trovärdighet.

Lika villkor

Vi arbetar för att alla unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha lika möjligheter att vara delaktiga, få kunskap, kunna reflektera över sin livssituation och känna igen sig på sajterna.

Några grundtankar som vi utgår från när det gäller hur unga ska vara delaktiga, finns formulerade i regeringens strategi för ungdomspolitiken.

I den står bland annat att:

  • Unga har unika kunskaper och erfarenheter. Deras resurser är värdefulla för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa.
  • Unga ska ges inflytande över verksamheter som påverkar dem. Att skapa sådana möjligheter handlar inte bara om innehållet i insatserna utan också om hur insatserna planeras och genomförs.
  • All offentlig verksamhet för unga bör bejaka mångfalden och sträva efter lika rättigheter och möjligheter för alla.

Barnkonventionen och diskrimineringslagstiftningen är också viktiga för hur vi arbetar med ungas delaktighet.

Panelen

Panelen består av en grupp unga som ger återkoppling på innehållet, granskar texter och annat material, testar funktioner och tycker till om designen. Redaktionen anpassar sen materialet efter de synpunkter som kommit in. 

Panelen består av ett trettiotal unga i olika åldrar, utspridda över landet och med olika bakgrunder. Genom deras erfarenheter får UMO:s medarbetare insikt om att villkoren och behoven kan se olika ut. Ibland kan vi behöva testa material mot särskilda målgrupper och då är det extra viktigt att det finns unga med olika erfarenheter i panelen.

Är du ung och vill gå med i panelen kan du läsa mer här.

Interaktivt material på sajten

Det interaktiva innehållet på UMO ska underlätta för besökare att förstå fakta och komplicerade frågor. Det gör också att du som användare blir engagerad och uppmuntras att fundera kring vad du själv tycker.

I de interaktiva delarna kan du bland annat svara på frågor, fylla i olika alternativ och dela med dig av dina egna tankar. Interaktivt material kan göra att du känner igen dig eller att du kanske börjar  ifrågasätta invanda mönster och får inspiration till att handla och tänka på nya sätt. Det interaktiva materialet är också ett sätt för UMO att få veta mer om ungas tankar och värderingar.

Lyfta ungas röster

Utvärderingar av UMO har visat att unga är särskilt intresserade och blir stärkta av att ta del av varandras erfarenheter och tips. Därför publicerar vi material som unga själva har skapat. 

Egna berättelser. Unga skickar in personliga berättelser om olika saker som händer i livet. Ett urval av dem publiceras under olika rubriker. Någon som funderar kring till exempel abort eller olycklig kärlek, kan läsa andras berättelser om det och känna sig stärkt av att upptäcka att hen delar tankar och erfarenheter med många andra. Om redaktionen bedömer att den som har skrivit behöver stöd och hjälp publiceras inte berättelsen. Personen får istället hjälp med vart hen kan vända sig.

Svara varandra. Till Svara varandra kan unga skicka in frågor som andra unga sen kan svara på. Den som vill kan även gå in och läsa andras frågor och svar.

Besökarna tipsar. I anslutning till ett antal artiklar finns möjlighet att skicka in sina egna tips och åsikter, av vilka ett urval publiceras. Några exempel är Hur får du starkare självkänsla, Hur gör du när du onanerar?

Frågor och svar. Ett urval av de vanligast ställda frågorna som kommer till Fråga UMO publiceras tillsammans med svaren. Innan de publiceras tas detaljer och namn bort så att ingen ska kunna veta vem som har skickat frågan. Om det kommer in många frågor om ett ämne som inte redan finns på UMO, tar redaktionen ofta fram nytt material om det.

Till toppen av sidan