Panik - lämna sidan!
Så arbetar vi

Så här tar vi fram innehåll

Det är viktigt att innehållet på UMO och Youmo håller hög kvalitet, både faktamässigt och språkligt. Vi jobbar också för att ha ett inkluderande tilltal som är anpassat för så många som möjligt.

Det är UMO:s redaktörer som tar fram innehållet på UMO och Youmo. 

I arbetet med faktamaterial följer UMO:s redaktörer en särskild kvalitetssäkringsprocess. Den innebär att innehållet granskas i flera steg:

  • Faktainnehåll granskas av externa faktagranskare med sakkunskap på området.
  • Språk, ton och tilltal granskas av flera medarbetare på UMO:s redaktion. På så sätt säkerställer vi att innehållet är tillgängligt, samt följer våra riktlinjer för språk och normkritiskt perspektiv.
  • En del innehåll granskas också av UMO:s ungdomspanel och andra grupper av unga.

Innehållet uppdateras regelbundet och vid behov 

För att innehållet ska vara aktuellt går redaktionen igenom och uppdaterar allt material regelbundet. De externa faktagranskarna granskar då att innehållet är korrekt och uppdaterat.

Redaktionen gör också ändringar i innehållet när det behövs, till exempel om riktlinjer ändras eller om någon har upptäckt ett fel eller något som är otydligt. 

Översättningar granskas 

För att säkerställa att även det vi publicerar på andra språk håller hög kvalitet granskas även översättningar.  

Youmo har haft en egen panel med unga som har de språk som finns på sajten som modersmål.

Kontakta oss om du har synpunkter

Har du synpunkter på eller frågor om innehållet på UMO.se eller Youmo?

Till toppen av sidan