Panik - lämna sidan!

Hur vi tar fram innehåll

Det är viktigt att innehållet på UMO och Youmo håller hög faktamässig och språklig kvalitet och att det har ett inkluderande tilltal som är anpassat för så många användare som möjligt.

Innehållet på UMO och Youmo tas fram av våra redaktörer.

I arbetet med faktamaterial följer de en särskild kvalitetssäkringsprocess. Den innebär att innehållet granskas i flera led:

  • Faktainnehåll granskas av externa faktagranskare med sakkunskap på området.
  • Språk, ton och tilltal granskas av flera medarbetare på UMO:s redaktion. Syftet är bland annat att säkerställa att innehållet är tillgängligt, följer våra språkliga riktlinjer och vårt normkritiska perspektiv.
  • Före publicering granskas allt innehåll av ett redaktionsråd bestående av personer som representerar ungdomsmottagningarnas tvärprofessionalism samt expertis på mänskliga rättigheter och diskriminering.
  • En del innehåll granskas också av UMO:s ungdomspanel och andra grupper av unga.

Innehållet uppdateras löpande

För att innehållet ska vara aktuellt går redaktionen igenom och uppdaterar allt material kontinuerligt. Faktainnehåll stäms av med externa faktagranskare för att det ska vara korrekt och uppdaterat.

Översättningar

För att säkerställa att även det vi publicerar på andra språk håller hög kvalitet granskas översättningar i flera led. 

Youmo har en egen panel med unga som har de språk som finns på sajten som modersmål.

Kontakta oss om du har synpunkter

Har du synpunkter på eller frågor om innehållet på UMO.se eller Youmo?

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan