Panik - lämna sidan!
Så arbetar vi

Om sex för unga

UMO:s målgrupp är alla unga mellan 13 och 25 år. Det är en bred målgrupp med väldigt olika intresse och kunskap om de ämnesområden som finns på UMO.

På UMO vill vi prata om sex på ett positivt och lustfyllt sätt. Vi vill visa sex på ett sätt som kan stärka ungas självkänsla och verka för sexualitet på lika villkor. UMO:s mål är att bidra till att ge unga en stärkande och lustfylld motbild till en ofta ensidig, stereotyp och ibland kränkande bild av sex som det finns mycket av på nätet och i andra medier. 

Sex för den som är ung

Unga mognar olika snabbt och tanken är att alla ska hitta svar, tips och inspiration utifrån sina egna frågor, funderingar och behov.

Vi informerar tydligt om de lagar som finns när det gäller att ha sex med andra. Det går inte att skydda en 13-åring från information om sex, men UMO kan göra det mer begripligt och ge en bra grund för att kunna fatta egna beslut utifrån sitt eget perspektiv. 

Funktion för att dölja bilder

På UMO finns en del bilder med nakenhet och sex. Vi strävar efter att bilder med nakenhet ska bidra till att öka kunskapen om kroppen och stärka självkänslan i förhållande till kroppen. Vi strävar efter att bilderna ska ge en positiv och mångsidig bild av sex och främja respektfullhet och ömsesidighet.

Eftersom bilder med naket och sexuellt innehåll kan upplevas som känsliga ligger de aldrig på startsidan. Du kan också välja att dölja dem med hjälp av funktionen "Dölj bilder". Den finns på sidor som innehåller bilder med nakenhet och sex. Väljer du "Dölj bilder" visas inte dessa bilder på sajten.

Vad vill unga veta om sex?

Vi vill alltid veta om unga tycker att innehållet på UMO är bra och om det är det innehåll de efterfrågar. Därför samarbetar vi med unga. Vi har en panel av unga som lämnar synpunkter på nytt material. Vi sätter ihop fokusgrupper när vi har särskilda frågor vi vill diskutera med unga, eller när vi utvecklar mycket nytt. Vi möter då unga med olika bakgrund, identitet, erfarenhet, ålder och som bor i olika delar av landet.

Till toppen av sidan