Panik - lämna sidan!
Så arbetar vi

Normkritiskt perspektiv

Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv, för att så många som möjligt ska kunna känna att UMO är för dem och bli hjälpta och stärkta av innehållet. Perspektivet innebär att vi aktivt försöker se och ifrågasätta normer som påverkar personers möjligheter att leva som de önskar.

UMO vill bidra till lika villkor för alla unga mellan 13 och 25 år. Innehållet på sajten ska vara inkluderande, tillgängligt och stärkande. Vår ambition är att alla som besöker UMO får svar på sina frågor och upplever att ”UMO finns för mig på mina villkor”. Därför arbetar vi med ett normkritiskt perspektiv.

Normer är de sätt att vara som anses normala eller vanliga, och som oftast inte ifrågasätts. De brukar också förklaras som osynliga regler. Det innebär fördelar att tillhöra normen. Ofta blir fördelarna synliga först om du bryter mot normen. Konsekvenser av att bryta mot normer kan vara blickar och kommentarer, känslor av att vara utanför eller osynlig, att ifrågasättas eller utsättas för trakasserier, våld och hot. 

Hur märks det på UMO?

För oss på UMO innebär det normkritiska perspektivet att vi synliggör och ifrågasätter olika normer, och att vi strävar efter att visa upp många olika sätt att vara.   

Här är exempel på hur det normkritiska perspektivet märks på sajten och i vårt arbete:

  • UMO:s ambition är att inte reproducera normer.
  • UMO ifrågasätter normer.
  • UMO synliggör både personer och grupper som befinner sig inom och utanför normen. 
  • UMO inkluderar utan att fokusera på problem eller det som är "annorlunda".
  • UMO beskriver skillnader i förutsättningar för olika personer eller grupper där det är relevant.
  • UMO har alltid ett rättighetsperspektiv.
  • UMO har ett respektfullt förhållningssätt gentemot alla unga. 
  • UMO låter andra typer av källor och kunskap än traditionellt vetenskapliga komma fram, som personliga erfarenheter och vardagskunskap.
  • UMO uppmanar användare att hjälpa till genom att skicka in kritik och synpunkter på sajtens innehåll.

Innehållet ska vara stärkande

UMO vill att allt material på sajten ska vara stärkande. Du som besöker sajten ska hitta svar som du förstår, som passar dig och som hjälper dig i ditt liv.

Ett viktigt begrepp för oss på UMO är empowerment. Empowerment översätts ibland till ordet egenmakt eller något som bidrar till ökat handlingsutrymme.

UMO är hbtqi-certifierad

Certifikatet från RFSL som visar att UMO är certifierad.
UMO är hbtqi-certifierad av RFSL.

Att UMO är hbtqi-certifierad betyder att alla som jobbar på UMO:s redaktion har genomgått en utbildning om hbtqi, normer, bemötande, livsvillkor och hälsa. Det innebär att vi har med oss hbtqi-perspektivet i allt innehåll vi arbetar med på UMO. UMO ska vara en trygg plats för alla unga hbtqi-personer.

Till toppen av sidan