Panik - lämna sidan!

Normkritiskt perspektiv

UMO vill bidra till lika villkor för alla unga mellan 13 och 25 år. Innehållet på sajten ska vara inkluderande och tillgängligt. Vår ambition är att alla som besöker UMO får svar på sin fråga och upplever att ”UMO finns för mig på mina villkor”.

Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar personers möjligheter att leva som hen önskar.  Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först om du bryter mot normen.

Konsekvenser av att det finns förtryckande normer är till exempel trakasserier, att du känner dig osynlig och har känslor av utanförskap.

Att ha ett normkritiskt perspektiv innebär för UMO att fokusera på vilka fördelar det finns med att tillhöra normen.

Hur märks det på UMO?

En sajt med ett integrerat normkritiskt perspektiv märks på olika sätt på.

  • UMO undviker att reproducera normer.
  • UMO ifrågasätter normer.
  • UMO synliggör både personer och grupper som befinner sig inom och utanför normen. 
  • UMO inkluderar utan att fokusera på problem eller avvikelser.
  • UMO tar upp skillnader i förutsättningar för olika grupper där det är relevant
  • UMO har alltid ett rättighetsperspektiv.
  • UMO främjar aktivt likabehandling genom ett respektfullt förhållningssätt gentemot målgruppen.
  • UMO låter andra typer av källor och kunskap än traditionellt vetenskapliga komma fram, som personliga erfarenheter och vardagskunskap.
  • UMO uppmanar användare att hjälpa till genom att skicka in kritik och synpunkter på sajtens innehåll.

Empowerment

I arbetet med UMO är begreppet empowerment centralt. Empowerment översätts ibland till ordet egenmakt eller något som bidrar till ökat handlingsutrymme.

UMO vill att allt material på sajten ska genomsyras av empowerment och att du som användare ska känna dig stärkt i ditt möte med UMO.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan