Panik - lämna sidan!
Om UMO

Så arbetar vi

Allt innehåll på UMO och Youmo ska hålla en hög kvalitet. Vi jobbar löpande med att hålla innehållet uppdaterat samt att utveckla nytt innehåll. Språkliga riktlinjer, ett normkritiskt perspektiv och nära samarbete med målgruppen är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete.

Innehåll - Så arbetar vi

 • Så här tar vi fram innehåll

  Det är viktigt att innehållet på UMO och Youmo håller hög kvalitet, både faktamässigt och språkligt. Vi jobbar också för att ha ett inkluderande tilltal som är anpassat för så många som möjligt.

 • Om sex för unga

  UMO:s målgrupp är alla unga mellan 13 och 25 år. Det är en bred målgrupp med väldigt olika intresse och kunskap om de ämnesområden som finns på UMO.

 • Normkritiskt perspektiv

  Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv, för att så många som möjligt ska kunna känna att UMO är för dem och bli hjälpta och stärkta av innehållet. Perspektivet innebär att vi aktivt försöker se och ifrågasätta normer som påverkar personers möjligheter att leva som de önskar.

 • Så blir unga delaktiga

  Att lyssna på vad unga tänker och tycker, och föra en dialog med unga om innehållet på sajten är viktigt i arbetet med UMO och Youmo. En nära och tät kontakt med dem som ska använda tjänsterna ger hög kvalitet och trovärdighet.

 • Behandling av personuppgifter

  På UMO.se behandlar vi personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig, till exempel din mejladress och ditt namn.

Till toppen av sidan