Panik - lämna sidan!

Queer - att slippa definiera

Queer kan vara ett ord för att beskriva dig själv när det till exempel handlar om ditt kön eller din sexualitet. Det kan också vara ett sätt att visa att du tycker att det ska finnas plats för andra normer än heterosexualitet i samhället. Eller att du inte måste vara på ett visst sätt bara för att du är ett visst kön.

En person med slips och långt rosa hår som sneglar skeptiskt på en kvinno- och manssymbol, sådana som brukar sitta på toalettdörrar. Illustration.

Queer är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser, och betyda olika saker för olika personer. Därför är det svårt att definiera ordet queer på ett enda sätt. Hur man ser på queer och på sig själv är upp till var och en.

En del kan föredra att kalla sig för queer, istället för till exempel bi-, hetero- eller homosexuell. Queer kan också handla om hur du har sex eller blir kär. Kanske blir du kär i flera samtidigt. Det kan också handla om kön, till exempel att du inte känner dig som tjej eller kille.

Queer kan vara personligt

Att kalla sig för queer kan vara ett sätt att visa att du inte känner att du passar in i det som brukar kallas heteronormen, alltså den norm som säger att det "normala" är att vara heterosexuell. Det kan vara för att du känner att du vill vara ihop med flera personer samtidigt, eller vill vara en familj med fler än två föräldrar, eller att du planerar att skaffa barn med en vän. Det kan också vara för att du definierar dig som asexuell och exempelvis inte tänder sexuellt på andra.

Queer kan också vara ens könsidentitet. Till exempel använder en del ordet genderqueer för att beskriva att man inte är tjej eller kille, eller att man på andra sätt bryter mot normer kring kön.

Queer kan vara politiskt

Queer kan också vara att du vill att samhället ska förändras när det gäller hur de flesta ser på kön och förväntningar kring det. För oavsett hur du ser på dig själv, kan du vilja visa att det ska vara upp till var och en hur man vill beskrivas. Att ingen ska behöva anpassa sig till vem andra tänker att man är. Eftersom det handlar om friheten att välja själv går det att kalla sig queer ibland, ofta eller alltid.

En del använder inte ordet queer om sig själva men gillar det queer står för. De kan ibland istället säga att de försöker se på saker på ett ”queert” sätt. Det betyder att du ifrågasätter varför vissa utseenden eller sätt att vara på ses som normala och andra inte. Det kan till exempel vara hur du ska vara och se ut som kille eller tjej, varför det inte finns fler juridiska kön än kille och tjej, eller varför en del tycker att det är mer normalt att vara kär i eller vilja ha sex med en person av ett annat kön än sitt eget.

En del personer kallar det de skapar för queert, vare sig det är film, musik, konst, text eller något annat. Det brukar betyda att konsten skildrar personer som lever utanför heteronormer eller att man ifrågasätter heteronormen. På samma sätt finns det queer-aktivism, aktivism som ifrågasätter normer kring kön, sexualitet och relationer.

Queer kan handla om forskning

Det finns också forskning som kallas queerteori. Den sortens forskning tittar närmare på varför vissa kroppar, kön eller identiteter ses som mer normala än andra. Queerteori ifrågasätter det som ses som naturligt och visar på maktskillnader kopplat till normer om exempelvis sexualitet. Queerforskning kan till exempel hjälpa till att visa hur och varför hbtq diskrimineras.

Queerforskning bedrivs på flera olika universitet och högskolor, och queerteori går att plugga antingen som egna kurser eller som delar av ett annat ämne.

Mer på UMO

Sexuell läggning och könsidentitet

Här kan du läsa innehåll om sexuell läggning och könsidentitet.

ArtikelUMO frågar: Hur kom du ut?

Alla har rätt att älska vem eller vilka de vill, och själv bestämma vilket kön de har. Ibland kan det vara svårt att vara öppen med vem man är inför andra. Här kan du dela med dig av hur du kom ut och ge tips till andra!

ArtikelHetero överallt

Olika läggningar har alltid funnits. Ändå handlar väldigt många serier, filmer och låttexter om kärlek mellan en kille och en tjej. Nästan som om det bara fanns heterosexuella i världen. Och vissa tycker fortfarande att det är konstigt när någon visar öppet att hen inte är hetero.

Till toppen av sidan