Om någon annan blir mobbad

Ibland märks det tydligt när någon blir mobbad. Andra gånger kan det vara svårt att upptäcka. Det är viktigt att du försöker göra något om du misstänker att någon blir mobbad.

Hur vet jag om någon blir mobbad?

Ibland är du säker på att någon är mobbad, för att du själv har sett det. Men ibland är det svårare att veta. Det finns några saker som kan vara tecken på att någon blir mobbad. Till exempel:

  • Personen drar sig undan från andra och ofta är ensam.  
  • Hen verkar ofta arg eller ledsen.
  • Hen vill inte gå till skolan eller jobbet.

Andra tecken på mobbning kan vara att personen alltid blir vald sist på idrotten eller inte har någon att vara med på rasterna.

Det går inte att veta säkert hur någon annan mår. Om du misstänker att någon mår dåligt, kan du försöka hjälpa personen. Det finns alltid något du kan göra för att vara ett stöd.

Två personer som pratar. Den ena säger: Kolla, där går han. Vilken jävla loser. Den andra svarar: Alltså, jag håller inte med.

Vad kan jag göra om någon blir mobbad?

Det kan kännas svårt att säga ifrån om du ser att någon mobbas. Den mobbade kanske säger att det är okej, för att inte verka svag. Eller tänker att det bara blir värre om hen avslöjar den som mobbar.

Du kanske är osäker på om en person verkligen är mobbad. Kanske är du rädd att själv bli illa behandlad om du säger ifrån. Men det är viktigt att försöka stötta den som behandlas illa.

Stå inte tyst och se på när någon blir mobbad. Det är svårare att mobba om någon säger ifrån. Du kan testa att bara säga ”lägg av”. Be en kompis att stötta dig och också säga ifrån.

Ta hjälp av andra

Du kan ta hjälp av andra om du tycker att det är svårt att säga ifrån till dem som mobbar. I skolan är det de vuxna som har ansvar för att ingen blir mobbad. För att kunna hjälpa till måste de få veta. Det är inte att skvallra att berätta för någon om mobbning. Och du har rätt att begära att få vara anonym, om mobbaren skulle fråga vem som har berättat. Att berätta om det är det viktigaste du kan göra!

Samma sak gäller om du vet att någon har blivit illa behandlad på nätet. Du kan berätta det för någon, som kan hjälpa till att få ett stopp på mobbningen. 

På jobbet är det skyddsombudet eller chefen du ska prata med om du märker att någon blir mobbad.

Du kan säga något till ledaren eller tränaren om någon blir mobbad på en fritidsaktivitet, till exempel en idrott. 

Om du själv blir hotad eller mobbad för att du har berättat om mobbning i skolan, bör du berätta om det också. De som jobbar i skolan måste se till att ingen elev blir mobbad eller hotad. Det står i lagen att det är skolans ansvar att se till att ingen blir mobbad i skolan.

Visa att du bryr dig

Du kan alltid visa att du bryr dig om du märker att någon blir kränkt eller känner sig utanför. Sätt dig bredvid någon som sitter ensam på rasten eller gör sällskap till lektionen eller bussen.

Om du vet att någon har blivit illa behandlad på nätet, kan du säga eller visa att du fattar att det är jobbigt. 

Små saker, som att säga hej eller fråga hur läget är, kan betyda mycket för den som blir mobbad.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan