Aspergers syndrom - stöd och hjälp

Det är viktigt att du själv och andra tar reda på hur du funkar, om du har asperger. Då kan du få det stöd du behöver. Du har rätt till hjälp och stöd enligt en lag som heter LSS.

Två personer som hjälps åt att diska, illustration.

Olika personer med asperger har lätt eller svårt för olika saker. Därför är det olika vilket stöd man behöver. Några vill ha hjälp att planera vardagen. Andra vill få vissa sociala ”osynliga regler” förklarade. Om du har asperger har du rätt att få olika sorters stöd och hjälp.

Skolan

Vissa som har asperger går i vanliga klasser i skolan, andra går i mindre klasser. Det finns också särskilda grundskolor och gymnasieskolor som har program för elever med asperger. Det är olika vad som passar bäst.

Oavsett i vilken skola du går, har du rätt att få en så kallad individuell plan, som utgår från dina behov. Skolan måste undersöka vad den kan göra om du behöver extra stöd.

Tillsammans med lärarna och dina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare, kan du bestämma om skoldagarna och undervisningen ska anpassas på något sätt. Du kanske kan få extra tid till vissa uppgifter, få göra vissa saker i mindre grupp eller få en resursperson eller lärare som du träffar ensam.

Högskolan

Att plugga på universitet eller högskola kan vara tufft för alla, i alla fall i början. Det är mycket nytt att vänja sig vid. Om du har asperger kan du behöva tid att förbereda dig.

Du kan ta hjälp av en studievägledare om det visar sig att du har det svårt med studierna på något sätt. Tillsammans kan ni lägga upp rutiner som passar dig bättre.

Alla som har en funktionsskillnad har rätt till stöd och hjälpmedel. Studievägledaren har mer information om det.

Det finns också utbildningar som är anpassade till studenter med asperger. En del folkhögskolor har särskilda kurser där man får förbereda sig för vuxenlivet genom att träna på sånt som att planera vardagen och sin ekonomi.

Jobb

Det blir lättare för dig att använda de egenskaper som är typiska för asperger, om du kan hitta ett jobb som passar dina intressen. Exempel på såna egenskaper kan vara att du till exempel är pålitlig, noggrann och bra på att se detaljer. 

Jobb som kan passa kan också vara såna som kräver djup kunskap inom ett särskilt område. Det finns företag och arbetsförmedlingar med jobb som riktar sig särskilt till personer med asperger.

Det är viktigt att din chef eller arbetsledare vet hur du funkar. Då kan de anpassa arbetet efter dina behov, till exempel hur långa arbetsdagarna ska vara och i hur stor grupp du ska jobba.

Du bestämmer själv vad andra får veta

I skolan är det viktigt att personalen vet att du har asperger och vad det innebär. Men du bestämmer själv vad klasskamrater eller kollegor på ett jobb ska få veta om dig.

Du har rätt att få stöd – det står i lagen

Du har rätt till stöd om du har Aspergers syndrom. Det står i en lag som heter LSS. Exempel på stöd du kan få:

  • Praktiskt stöd, som elektroniska eller andra hjälpmedel, eller att du får hjälp i ditt hem.
  • En resursperson som kan hjälpa dig att söka jobb eller hitta boende som passar dig. Du kan också få hjälp med till exempel ekonomin eller att ha kontakt med myndigheter.

När du är under 18 år är det vuxnas ansvar att se till att du får det du behöver, men om du vill kan du själv kontakta elevhälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup. Du kan kontakta en vuxenpsykiatrisk mottagning om du är över 18 och vill ha en utredning.

Habilitering

Habilitering är en verksamhet som ordnar träning och stöd för personer med bland annat asperger. Tillsammans med en person från habiliteringen kan du komma fram till vilken sorts hjälp eller stöd du behöver.

Bra att prata med någon

Det kan vara bra att få stöd av en person som inte är familj eller tillhör din skola eller ditt jobb. Det kan till exempel vara en psykolog eller terapeut. Med den personen kan du prata om stress, relationer till andra, självförtroende och självkänsla.

Tillsammans kan ni då hitta sätt att utveckla och få användning av det du är bra på. Du kan också få hjälp att träna på hur du ska göra i situationer som är svåra för dig.

Både du och andra kan få lära er mer

På många platser i landet finns särskilda ställen där du själv och personer omkring dig, som föräldrar och syskon, kan få stöd och lära er mer om asperger. Det brukar vara föreläsningar eller gruppträffar med information. Där får du också träffa andra som har asperger. Riksförbundet Attention har till exempel grupper och aktiviteter runt om i landet. 

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan