Sex och samlevnad i skolan

Alla har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Och du har rätt att vara med och bestämma vad ni ska få lära er. Undervisningen är väldigt olika i olika skolor och med olika lärare.

I ett klassrum skriver en elev orden: kroppen, kärlek och könssjukdomar på en whiteboard. Illustration.

Alla som går i skolan har rätt att få kunskap om den egna kroppen, sexualitet och rättigheter. Det ger bra möjligheter att välja hur man vill leva, och hur man kan hålla sig frisk och nöjd. Därför är sex och samlevnad obligatoriskt i skolan.

Ingår i många ämnen

Det finns inget eget ämne som heter sex och samlevnad. De frågorna ska ingå i flera ämnen.

I kursplanerna för grundskolan och i gymnasiets ämnesplaner står vad elever ska lära sig i olika ämnen. Frågor som handlar om relationer, sex, kropp, känslor, jämställdhet, normer med mera ingår i många ämnen, till exempel

  • biologi
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion
  • idrott och hälsa
  • hem- och konsumentkunskap.

I biologin kan du till exempel få lära dig om kroppens utveckling. I samhällskunskapen kan det handla om sånt som lagar och mänskliga rättigheter. Du får också chans att diskutera sånt som olika idéer och tankar som finns när det gäller sex och samlevnad. I musiken kan man få diskutera hur kärlek eller könsroller beskrivs i olika låttexter.

Det är vanligt att lärare samarbetar med andra, till exempel skolsköterskan eller någon från RFSU eller RFSL. Ofta får eleverna gå och besöka en ungdomsmottagning med klassen.

Sex- och samlevnadsundervisning ska finnas med hela tiden i både grundskolan och gymnasiet. Det brukar också komma särskild undervisning där allt handlar om sex och samlevnad. Ibland kan det vara temadagar eller veckor. Olika skolor gör på olika sätt. Det är vanligt att det sker i åttan. Men ämnet ska finnas med under hela skoltiden, i många ämnen.

Alla får vara med och bestämma

Sex- och samlevnadsundervisning ska utgå från elevernas frågor. Den ska ha en demokratisk form, så att alla får komma till tals och vara med och bestämma.

I skollagen står att skolan ska arbeta mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Det hör ihop med sex och samlevnad, eftersom det handlar om rätten att vara den man är och inte bli utsatt för sånt som sexism, rasism, homofobi eller mobbning för att man har en funktionsskillnad.

Måste alla vara med?

Alla behöver vara med på undervisningen och få kunskap om kroppen och mycket annat. Det är din rätt att vara med, och det behövs för att du ska kunna fatta viktiga beslut om din hälsa och ditt liv.

Om du av någon anledning vill avstå från undervisningen, är det mycket svårt att få lov till det. Det är rektorn som ska godkänna det, och rektorn får inte låta någon annan besluta om det.

Inte bara en enstaka lektion

Sex och samlevnad ska inte bara vara någon enstaka lektion, föreläsning eller filmvisning. En del skolor är jättebra på att låta undervisningen ingå i alla ämnen på ett bra sätt, och eleverna får diskutera många olika saker.

Men på vissa skolor får eleverna bara en eller två lektioner med en genomgång av kroppen eller hur man sätter på en kondom. Så ska det inte vara.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med sex- och samlevnadsundervisningen eller inte får någon alls, kan du prata med din rektor, en lärare, skolsköterskan eller skolkuratorn. Det är rektorns ansvar att se till att det finns bra undervisning på din skola.

Fråga hur skolan har tänkt ta upp sex och samlevnad i olika ämnen, eftersom det finns skrivet i läroplanen. Ett tips kan vara att gå ihop några stycken eller att ta upp frågan med elevrådet.

Så här tycker några om sin undervisning

Här är kommentarer från några elever som har svarat på frågor i en undersökning som Skolverket gjorde om sex och samlevnad:

  • Det bästa var att man fick veta vad andra tänkte.
  • Det måste vara sånt som får en att fundera mer.
  • Lärarna hade en plan… men vi gjorde om det mesta!
  • Jag är jätteavundsjuk på deras lärare (i parallellklassen) för de får göra som många roliga saker och diskutera jättemycket. Vi har det bara tråkigt.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan