Panik - lämna sidan!
Våra varumärken och tjänster

Om Youmo

Youmo.se är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt till andra språk samt på lätt svenska. Youmo är för dig som är 13 till 20 år. Sajten innehåller mycket information om kroppen, sex, relationer, hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

En bild på Youmo-sajtens logotyp. Illustration.

På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Youmo har utvärderats av unga och vuxna

UMO har flera gånger undersökt vad unga tycker om Youmo.se, genom enkäter på sajten och även i fokusgrupper. UMO har också genomfört enkäter till vuxna som möter unga som är nya i Sverige. 

Unga ger överlag Youmo.se höga betyg och ungefär tre fjärdedelar av målgruppen säger att de litar på innehållet på sajten.  

2020 genomförde Sweco en större utvärdering av hela regeringsuppdraget Youmo, alltså både sajten och de två utbildningsdelarna till yrkesverksamma. Du kan läsa resultatet i Swecos rapport "Utvärdering av regeringsuppdraget Youmo samt fortsatta behov för målgrupperna".    

Bakgrund

I januari 2016 fick UMO i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting att titta på hur behovet av information inom UMO:s områden såg ut för unga som är nyanlända i Sverige.

Det resulterade i behovsanalysen "Vad behöver unga nyanlända?" som låg till grund för framtagandet av Youmo.

För att ta reda på hur behoven såg ut genomfördes intervjuer med både unga nyanlända samt de som möter dem på olika sätt exempelvis personal på HVB-hem, ungdomsmottagningar, inom elevhälsan och skolan. Det gjordes även en inventering av befintliga undersökningar och rapporter om kropp, hälsa, sexualitet och psykisk hälsa hos unga nyanlända samt vad andra aktörer på området gjort.

Behovsanalysen visade bland annat att det fanns ett stort behov av grundläggande kunskap inom alla UMO:s ämnesområden. Samt att materialet behövde finnas både på lättläst svenska och på de största av de språk som personerna i målgruppen talar.

I juni 2016 fick UMO uppdraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att ta fram en digital plattform som vänder sig till unga nyanlända 13-20 år. Den skulle innehålla information inom hälsa och jämställdhet. Finansieringen kom från Socialdepartementet. 

Innehållet på Youmo är framtaget tillsammans med unga

Youmo.se har byggts som en systersajt till UMO.se. Den största delen av innehållet är material som redan finns på UMO.se och som skrivits om till lätt svenska och sen översatts. På Youmo.se kan du enkelt välja det språk du vill.

Precis som på UMO.se har innehållet tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem, till exempel personal på landets ungdomsmottagningar. Youmo ska fungera som en trygg plats med pålitliga svar för unga. All fakta är granskad och kvalitetssäkrad i flera led.

Översättningarna är granskade av flera personer som kan både svenska och det språk som vi har översatt till.

Vägledning för dig som möter unga nyanlända

MUCF har tagit fram vägledningsmaterialet Youmo i praktiken.

Vägledningen är till för vuxna som möter unga nyanlända. Syftet är att underlätta för vuxna att prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från youmo.se. Vägledningen ger stöd för att både för enskilda samtal med unga och med unga i grupp.

Youmo i praktiken går att beställa från MUCF:s webbplats.

Hittar du något fel, eller har förslag på hur vi kan göra Youmo bättre? Skriv här.

Vi tar emot mejl på svenska och engelska.

Till toppen av sidan