Panik - lämna sidan!
Våra varumärken och tjänster

Om UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla regioner och kommuner.

Innehållet på UMO

På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du kan tänka om ditt liv.

Du kan söka i UMO:s katalog över alla ungdomsmottagningar om du vill komma i kontakt med en ungdomsmottagning.

Du kan även hitta mycket annat på UMO:

  • Du kan få råd om hur du kan söka stöd och hjälp.
  • Du kan läsa texter, titta på filmer och bildspel inom alla UMO:s ämnesområden.
  • Du kan lyssna på UMO-podden där unga diskuterar och delar med sig av egna erfarenheter av UMO:s ämnen.
  • På sidan Egna berättelser, kan du som är ung själv skriva och berätta om ditt liv. Där kan du också läsa andras berättelser.
  • Till Svara varandra har du som är ung möjlighet att ställa en fråga eller ge ett svar till andra unga. 

UMO - en sajt för alla

På UMO.se finns olika sorters material, som texter, filmer och bildspel. Du kan också lyssna på sidan och välja olika textstorlek. En viktig tanke med UMO är att det ska vara lätt att hitta på sajten. Texterna ska vara lättlästa. Det ska inte finnas för långa meningar eller krångliga ord.

UMO har som mål att du ska känna att UMO är en sida för dig, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller i vilken del av landet du bor.

UMO:s bakgrund

UMO.se lanserades i november 2008. Utvecklingen av UMO ingick som en del av regeringens satsning inom jämställdhetsområdet. Initiativet till att skapa en nationell plattform för unga om sex, hälsa och relationer, kom från Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM.

I uppdraget stod bland annat:

”Ungdomsmottagningen skall innehålla kvalitetssäkrade texter om framförallt sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa, livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer.”

”Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv.”

(IJ2007/2125/UNG)

Så drivs UMO

UMO drivs av Inera AB på uppdrag av alla Sveriges regioner och kommuner. Verksamheten drivs utan kommersiella intressen och därför finns ingen reklam eller sponsring på UMO.

UMO samarbetar med andra

Förutom ett aktivt samarbete med unga så samarbetar UMO med många andra. Till exempel experter, ungdomsmottagningar, elevhälsan, myndigheter och organisationer som RFSU, RFSL ungdom, Bris, och tjejjourer.

Glöm inte att fylla i din e-postadress ifall du vill ha ett svar!

Till toppen av sidan