Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Är lustgas farligt?

Här berättar Johanna Grass på giftinformationscentralen vad som kan hända när du använder lustgas.

Fråga

Jag och mina kompisar blir erbjudna lustgas ibland. Det händer ofta på fester och på krogen. Jag har testat att boffa några gånger, alltså att andas in det. Några av mina kompisar gör det ganska ofta.

Jag vet att dom som föder barn får lustgas och att det inte är förbjudet. Men är det farligt på nåt sätt?

Svar

Ja, det kan vara farligt att andas in lustgas. 

Många tror att det är ofarligt eftersom det inte är förbjudet och eftersom det används inom sjukvården, till exempel vid förlossningar. Men det går inte att jämföra med sjukvården. 

När du och dina kompisar använder lustgas på fester andas ni in lustgasen på ett sätt som gör att du får i dig mer koncentrerad gas än vad du får i sjukvården. I sjukvården är lustgasen alltid blandad med syrgas och det är utbildad personal som styr hur mycket man får. 

När du andas in koncentrerad lustgas riskerar du att få syrebrist. Det kan göra att du svimmar och att du kan slå dig illa om du faller. Det finns till och med fall där personer dött, även om det är ovanligt. 

Lustgasen förstör även ett vitamin i kroppen som behövs för att bilda nya celler. Det kan få olika effekter, till exempel:

  • Du blir klumpig, tappar känseln eller får sämre känsel i delar av kroppen. Det kan göra att du kan få svårt att använda mobilen. 
  • Du blir ledsen och får ångest. 
  • Du ser saker som inte finns. 
  • Du får svårt att tänka. Skoluppgifter som du egentligen kan blir svåra att lösa. 
  • Dina muskler kan bli svaga så att du inte orkar stå och gå. 
  • Du kan kissa på dig. 

Det hjälper inte att ta extra vitamin. Lustgasen förstör all vitamin. Det enda som hjälper är att sluta med lustgasen. 

Koncentrerad lustgas är väldigt kall, därför kan det ge skador i luftvägarna, i näsan, på läpparna, och på stämbanden. 
 
I ovanliga fall kan lustgas också påverka blodet och göra att du får blodproppar i hjärnan eller i lungorna. 

Du kan även bli beroende av lustgas. Ju mer lustgas du använder, desto större risk är det att du får allvarliga skador. Kontakta vården om du behöver hjälp med att sluta använda lustgas. Det finns även läkemedel som kan minska riskerna för att du ska få skador som inte läker. 

Lustgas påverkar även miljön negativt. Det är en växthusgas som bryter ner ozonskiktet. 


Med vänliga hälsningar
Kristoffer Lindgren, socionom, Mini Maria Centrum, Göteborg

Mer på UMO

Egna berättelser

Så började och slutade jag med droger

När jag går till affären ser jag alltid folk som missbrukar droger och alkohol. Detta är något som jag har vuxit upp med från en tidig ålder, det har på något sätt normaliserats.

UMO-podden

Jag vill sluta med cannabis, vad ska jag göra?

69. "Jag ville ha ett bättre liv. Jag var trött på att min liv styrdes av droger".

UMO-podden

Henkes tankar: ”Drogerna stängde av känslorna”

63. Henke berättar om vardagen på behandlingshemmet, tiden då han använde droger och tankarna om framtiden.

Svara varandra

Jag kämpar varje dag med att vara ren från droger

Ingen vet hur stort problem det här har varit för mig och mina vänner tar mig inte på allvar. Jag vill att nån ska se hur hårt jag kämpar varje dag för att fortsätta vara ren. Hur ska jag få människor omkring mig att förstå?

Svara varandra

Hur påverkas vänner och familjen när man tar droger?

Hur påverkas vänner och familj?

Till toppen av sidan