Panik - lämna sidan!
Visuell identitet

Logotypen

UMO:s logotyp uttrycker UMO:s värden och egenskaper. Den är en stark och lättigenkännlig symbol som ska finnas med i all vår kommunikation.

UMO:s logotyp är särskilt ritad för UMO och får aldrig reproduceras i andra än UMO:s kanaler. Den får inte heller ändras. Använd alltid godkända filer från produktionspaketet som är anpassade för just det du ska använda den till. Logotypen ska stå som avsändare i all vår kommunikation, till exempel på webben, i sociala medier, i filmer, annonsmaterial, trycksaker och presentationer.

I första hand återges logotypen i UMO:s röda huvudfärg eller vitt (inverterad logotyp). Den svarta logotypen används mycket sparsamt och då främst av tekniska skäl, för till exempel svartvita tryck som utskrifter och tryckt media.

UMO-loggan i röd text med vit bakgrund, med vit text och röd bakgrund och med  svart text och vit bakgrund.

Logotypens fria yta

Logotypen ska alltid fungera som en tydlig avsändare. För att visuellt skydda och stärka logotypen ska den alltid omges av en fri yta där inga andra element får finnas.

Längre ner visas minsta tillåtna friyta - ett avstånd motsvarande halva logotypens höjd. Använd logotypen effektivare med en mer generös friyta såvida inte logotypen ska kopplas till ett särskilt budskap.

Logotypen kan även kombineras med vår brandline »UMO.se, En sajt för unga om sex, hälsa och relationer«. Brandline skrivs oftast versalgement med Proxima Nova UMO-röd, svart eller vitt.

Brandline placeras med logotypen enligt anvisningarna längre ner, men kan även kommuniceras ensam - dock ska alltid logotypen finnas med som avsändare någonstans i materialet.

Grafik som visar att den fria ytan ska vara minst 50% av loggans höjd upptill och nertill.

Otillåten användning av logotypen

Här är exempel på hur logotypen inte får användas och manipuleras.

  1. Återge inte logotypen med annan färg eller mönster än vad som anges i detta avsnitt.
  2. Återge inte logotypen med kantlinjer.
  3. Rotera inte och förändra inte logotypens proportioner.
  4. Beskär inte logotypen.
  5. Rama inte in logotypen.
  6. Inkräkta inte på logotypens friyta.
  7. Använd inte logotypen som företagsnamn i löpande text.
  8. Placera inte logotypen mot en bakgrund som gör den otydlig.
Bilden visar olika exempel på hur loggan inte får se ut, till exempel en förvrängd, en skevad och en beskuren  logga.

Namnet UMO i löpande text

UMO ska skrivas med versaler i löpande text. När vi hänvisar till webbplatsen skriver vi "UMO.se". När vi hänvisar till hela verksamheten skriver vi "UMO".

Till toppen av sidan