Panik - lämna sidan!
Visuell identitet

Färger

Färgerna är viktiga identitetsbärare som skapar igenkänning och ger enhetlighet till UMO:s kommunikation.

Vår färgpalett specificeras i färgformaten Pantone©, CMYK och RGB, för att så långt som det är möjligt säkerställa att färgerna upplevs lika i alla kanaler. För CMYK-tryck bör alltid en Pantone©-färgreferens bifogas för att säkerställa önskat resultat.

Våra färger är indelade i primärfärg och accentfärger. Primärfärgen är den färg som UMO närmast ska förknippas med och som därför alltid ska dominera på webben och i trycksaker.

Huvudfärgen

UMO:s huvudfärg är röd

PANTONE© 485 U

CMYK 0.96.100.0 (Obes. Fogra 52)

RGB 240.30.0

HEX #F01E00

Accentfärgerna

UMO:s lila färg

UMO:s lila färg (ny)

PANTONE©  248 U

CMYK 40.100.0.0 (Obes. Fogra 52)

RGB 151.0.204

HEX#9700CC

UMO:s blå färg

PANTONE© 305 U

CMYK 55.0.6.0 (Obes. Fogra 52)

RGB 87.178.217

HEX#57B2D9

UMO:s gröna färg

PANTONE© 382 U

CMYK 34.0.100.0 (Obes. Fogra 52)

RGB 150.185.44

HEX #96B92C

UMO:s grå färg

PANTONE© Cool Gray 10 U

CMYK 0.0.0.60

RGB 129.129.132

HEX #818184

Svart och vitt är också viktiga färger i UMO:s kommunikation

PANTONE© Black U

CMYK 0.0.0.100

RGB 0.0.0

HEX#000000

Svart mjuk
Text #333333
Grafik: #4D4D4D

Nyanser

UMO:s färger finns i olika nyanser och används i kombination med profilfärgerna, som bakgrundsfärger och i illustrationer.

UMO:s färger i olika toningar

Toningar

Toningarna är en viktig del av UMO:s uttryck. De kan vi använda för att skapa dynamik och en levande känsla. Toningarna är kopplade till olika informationstyper på webben, men används även i bakgrundsplattor i komponenter och illustrationer.

10 olika färgtoningar

Webbanpassning

UMO:s webbplats ska uppfylla tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 (2.2) nivå AA. Därmed använder vi en alternativ röd färg #E61F00 för text, som har godkänd färgkontrast mot vit bakgrund, oavsett textstorlek. Vi använder även röd #E61F00 för bakgrundsplattor som möter vit text.

Den röda anpassade webbfärgen.
Till toppen av sidan