Panik - lämna sidan!
Visuell identitet

Färger

Färgerna är viktiga identitetsbärare som skapar igenkänning och ger enhetlighet till UMO:s kommunikation.

Vår färgpalett specificeras i färgformaten Pantone©, CMYK och RGB, för att så långt som det är möjligt säkerställa att färgerna upplevs lika i alla kanaler. För CMYK-tryck bör alltid en Pantone©-färgreferens bifogas för att säkerställa önskat resultat.

Våra färger är indelade i primärfärg och accentfärger. Primärfärgen är den färg som UMO närmast ska förknippas med och som därför alltid ska dominera på webben och i trycksaker.

Bollar med UMO:s primärfärg röd och accentfärger blå, grön och grå.

Huvudfärgen

UMO:s huvudfärg är röd

PANTONE© 485 U

CMYK 0.96.100.0

RGB 240.30.0

HEX #F01E00

Accentfärgerna

UMO:s accentfärg blå

UMO:s blå färg

PANTONE© 305 U

CMYK 55.0.6.0

RGB 87.178.217

HEX#57B2D9

UMO:s accentfärg grön

UMO:s gröna färg

PANTONE© 382 U

CMYK 34.0.100.0

RGB 150.185.44

HEX #96B92C

UMO:s grå färg

PANTONE© Cool Gray 10 U

CMYK 0.0.0.60

RGB 129.129.132

HEX #818184

Svart och vitt är också viktiga färger i UMO:s kommunikation

PANTONE© Black U

CMYK 0.0.0.100

RGB 0.0.0

HEX#000000

Toningar

Vi har tagit fram toningar av UMO:s färger som t ex används i kombination med profilfärgerna, som bakgrundsfärger och i illustrationer.

Tabell som visar olika toningar och färgkoder.

Webbfärger

UMO:s profilfärger används som bakgrundsfärg och som textfärg på flera ställen.

Eftersom de inte uppnår korrekta kontrastvärden enligt WCAG 2.0, så har vi tagit fram alternativa färgkoder för respektive färg.

Med de här kontrastvärdena, vilka har ratio 4.5:1 för text med »normal« storlek och 3:1 för »stor« text uppnår vi WCAG 2.0:s nivå AA.

Anpassade färgkoder

  • Blå brödtext mot vit bakgrund ska ha färgkod #317f9e
  • Stor blå text mot vit bakgrund ska ha färgkod #3e9ec4
  • Blå brödtext mot ljusblå bakgrund ska ha färgkod #2b6d87
  • Stor blå text mot ljusblå bakgrund ska ha färgkod #3992b5
  • Grön brödtext mot ljusgrön bakgrund ska ha färgkod #5a7506
  • Stor grön text mot vit bakgrund ska ha färgkod #809e25
  • Grå text mot vit bakgrund ska ha färgkod #717173
  • Grå text mot ljusrosa och ljusblå bakgrund ska ha färgkod #333333
Exempel på anpassade färgkoder i olika kombinationer.
Till toppen av sidan