Panik - lämna sidan!
Visuell identitet

Grafiska element

På UMO och i UMO:s kommunikation spelar logotypen, färgerna och typsnitten de huvudsakliga rollerna i den visuella identiteten, kombinerat med illustrationer och foton med särskilt framtagna manér. På sajten finns också vissa grafiska element. Vissa symboliserar särskilda typer av innehåll, andra återkommer i till exempel illustrationer.

Symboler för innehållstyper

På UMO finns olika sorters innehåll (innehållstyper) och för att göra det lättare att hitta har de fått olika symboler. Dessa används oftast tillsammans med respektive informationstyps profilfärg.

Färger och symboler för olika innehållstyper

Övriga symboler och grafiska element

Generella symboler som kan användas för att förstärka ett budskap är bland annat pratbubbla, tankebubbla, frågetecken, utropstecken, informations-i.

I illustrationer både på sajten och i tryckt och digital kommunikation kan dessa symboler gärna användas. Formen används också på Youmo och är ett av de grafiska element som knyter ihop UMO och Youmo.

En pratbubbla, ett tankemoln, ett frågetecken, ett utropstecken och ett informationstecken.
Till toppen av sidan