Panik - lämna sidan!
Om UMO

Visuell identitet

Vår visuella identitet bygger på våra kärnvärden och uttrycker UMO:s personlighet.

Innehåll - Visuell identitet

 • Logotypen

  UMO:s logotyp uttrycker UMO:s värden och egenskaper. Den är en stark och lättigenkännlig symbol som ska finnas med i all vår kommunikation.

 • Färger

  Färgerna är viktiga identitetsbärare som skapar igenkänning och ger enhetlighet till UMO:s kommunikation.

 • Typografi

  UMO:s profiltypsnitt är viktiga delar av den visuella identiteten. För tryckta material använder vi Jubilat som främsta varumärkesbärande typsnitt, samt Proxima Nova och Garamond. På webben används i stället Aleo och Lato som ger motsvarande intryck, men som är billigare och enklare att tillhandahålla digitalt.

 • Grafiska element

  På UMO och i UMO:s kommunikation spelar logotypen, färgerna och typsnitten de huvudsakliga rollerna i den visuella identiteten, kombinerat med illustrationer och foton med särskilt framtagna manér. På sajten finns också vissa grafiska element. Vissa symboliserar särskilda typer av innehåll, andra återkommer i till exempel illustrationer.

Till toppen av sidan