Hänvisa unga att prata eller ta hjälp

Det finns för- och nackdelar med att prata med till exempel någon man känner, någon som är professionell och att prata anonymt med en stödverksamhet. Beroende på ämne och sammanhang bör vi ibland hänvisa till professionell hjälp i första hand, ibland till någon i ens närhet och ibland till stödverksamheter.

Du kan läsa mer i de här texterna, som du också kan länka till eller hämta fakta ifrån:

  • Vem kan man prata med?
  • Stödsamtal av professionella

Du hittar riktlinjer för stödställena här.

Viktiga budskap när vi uppmanar unga att berätta för någon är: 1) det hjälper att prata med någon och 2) de är värda att få hjälp och stöd.

Hänvisa till mottagningar

  • I sjukdoms- och besvärstexter stämmer vi av med Rådgivningsstödet och 1177 för att synka hänvisningarna så de inte är motsägelsefulla.
  • Vi hänvisar eller länkar inte till regionala verksamheter, mottagningar som tar ut högre avgift än vanlig patientavgift eller till specifika mottagningar om det inte finns särskilda skäl.

Det är oftast mest relevant att hänvisa till ”allmänmottagningar”. Särskilt om det är första gången man söker för ett problem, har flera problem, eller om man inte riktigt vet vad som är fel. Personalen där kan alltid se till att man får mer hjälp om det behövs.

Komplettera med att det finns specialistmottagningar när det är relevant. Du kan till exempel skriva så här ”I vissa städer finns det mottagningar som är vana att hjälpa unga som har problem med alkohol eller droger. Ibland kallas de för xxx” (om det är ett hyfsat vanligt begrepp).

I akuta lägen skriver vi att man ska ringa 112 eller ta sig till en (psykiatrisk) akutmottagning.

Ibland är det relevant att hjälpa användaren att hitta en specialistmottagning eller akutmottagning. Till exempel genom att skriva att man kan fråga på en ungdomsmottagning, ringa sin kommun eller ringa 1177. Ibland kan det fungera bra att lägga in en länk till sökresultat på Hitta vård. Då gör du själv en sökning och kollar om sökresultatet är relevant, bolla gärna med en annan redaktör. Sedan kopierar du länken från sökresultatet och lägger in den i länkbiblioteket. Se exempel i självmordstexterna.

”Allmänmottagningar”

  • I de flesta artiklar kan vi hänvisa till Fråga UMO, ungdomsmottagningar och elevhälsan.
  • Vi kan ofta komplettera med vårdcentral.
  • Vi kan komplettera med studenthälsa (om man pluggar och har ett problem som är direkt kopplat till studierna).
  • Vi kan komplettera med att man kan ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning eller hjälp att veta var man kan få hjälp.  

Specialistmottagningar

Några exempel på specialiserad vård: öppenpsykiatri, traumacenter, ångestmottagningar, Bup, beroendemottagningar, mottagningar för unga vuxna, ätstörningsmottagningar.

Hänvisa till myndigheter eller kommuner

Ibland bör vi komplettera, eller ersätta, hänvisningar till de vanliga mottagningarna med hänvisningar till soc eller kommunen. Det kan till exempel vara om det finns allvarliga problem i hemmet, man inte har någonstans att bo, begår brott eller har problem med alkohol eller droger.

Vi kan också komplettera med att man kan ringa polisen om man är i fara eller utsatt för brott. Antingen via 114 14 eller 112 beroende på hur akut det är.

Hänvisa till yrkesroll eller mottagning?

När det gäller skolsköterska eller skolkurator är det bättre att skriva ut yrkesrollen och lägga en brödtextlänk till samlingssidan för elevhälsan (det bryter egentligen mot länkriktlinjerna men i det här fallet gör vi ett undantag).

När det gäller ungdomsmottagningar och vårdcentraler behöver vi inte skriva ut yrkesroller eftersom det kan vara olika vem man får träffa.

Beskriva vilken hjälp man får

Vi behöver inte specificera exakt vilken hjälp man får, men det är bra om det framgår att det finns flera sorters hjälp. Vi kan till exempel skriva att man kan få samtalsstöd eller mediciner (och länka vidare till texten om samtalsstöd). Men vi skriver inte ut vilken specifik terapiform eller medicin man kan få.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan