Listor med stödställen

Vilka ska finnas med?

 • Icke-kommersiella aktörer som erbjuder avgiftsfritt stöd.
 • Aktörer som vi bedömer är seriösa samt består av fler än en person - med tanke på kapacitet och sårbarhet. Beslut tas på produktionsgruppsmöte.
 • Nationellt verksamma verksamheter.
 • Det ska finnas någon typ av stödverksamhet, inte enbart information. Man ska alltså kunna exempelvis chatta med, maila eller ringa aktören.

Rubrik och ingress

 • Rubrikerna till själva hjälplistorna ska hållas så korta det går.

För att undvika långa block och listor samt inkonsekvent och inaktuell information, ger vi en del generell info i ingress/bryggan. Då behöver vi inte ange specifik detaljinformation i blocken. Vi håller till exempel sån här information utanför själva blocken:  

 • Att man kan vara anonym.
 • Att det är gratist.
 • Att de erbjuder mer stöd än bara ringa, chatta, mejla (till exempel stödpersoner, stödgrupper).
 • Att de riktar sig särskilt till killar eller tjejer, både cis och trans.
 • Att de riktar sig särskilt till olika åldrar.
 • Vilka som svarar.

Blocken med stödställen

 • Rubrikerna ska vara klickbara och länka till själva stödverksamhetens startsida eller verksamhetens startsida.
  • Rubriken ska först innehålla det specifika namnet på stödverksamheten om det finns ett (t.ex. Hjälplinjen)
  • Rubriken kan också bestå av eller kompletteras med organisationsnamnet. 
 • Brödtexten i varje block ska vara kort och t.ex. inte innehålla:
  • Info som tas upp på generell nivå i ingress/brygga
  • Info om tystnadsplikt eller tystnadslöften
  • Telefontider
  • Uppräkning av alla språk som erbjuds.
 • Se befintliga block för formulering och format.
 • Vi gör inga blankrader inom blocken.
 • Vi utgår från den info vi hittar på deras sajter. Vi använder deras formuleringar om det funkar på UMO, men sammanfattar och förenklar när det behövs.
 • Vi skriver ut telefonnummer när det finns. Vi undviker länkar i blocken när det funkar, men länkar till chattsida, mejlsida eller liknande (alternativt skriver ut mejladress) när det är svårt att hitta från rubriklänken.
 • Vi placerar de mest relevanta stödställena först i listorna.

I Epi

 • Vi samlar alla blocken i mappen "Listor med stödställen". Bara block som finns på någon av undersidorna till  "Stöd på telefon, chatt och mejl" läggs där.

Hänvisa till stödställen från artikelsidor

 • Vi undviker att skriva ut kontaktuppgifter i andra texter för att slippa uppdatera manuellt. Vi länkar i stället till respektive sajt. 
 • Det enda telefonnummer vi skriver ut är 1177 (inte fetat) och 112 (som fetas i text där det handlar om akuta situationer.)
 • Vi kan dra in block med stödställen i artiklar, om det funkar bra innehålls- och layoutmässigt. Blocken bör inte placeras sist eftersom länklistan (med länk till stödställen) kommer direkt efter artikeln. Däremot kan block placeras högre upp i texten när det behövs kontaktvägar till stödställen tidigare i artikeln. Lägg in en förklarande rubrik eller introduktion före blocken.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan