Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Jag tror jag är transperson, hur kan jag få hjälp?

Fråga

Jag har en killkropp men känner att jag är en tjej egentligen. Jag vill ha ett annat namn och se ut som en tjej. Vad ska jag göra?

Svar

Du ska ta känslorna på allvar, när du känner att din kropp inte stämmer överens med det kön du känner dig som. Du kan få hjälp och stöd att komma fram till vad du kan göra, genom att kontakta en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. Du kan kontakta elevhälsan, om du går i skolan.

Du kan byta förnamn, om du är folkbokförd i Sverige. Det gör du genom att skicka en ansökan om namnbyte till Skatteverket. Du får byta till ett tjejnamn även om du har en killkropp. Din vårdnadshavare måste godkänna det om du är under 18 år. Men om du är över 18 år får du byta namn själv. Här finns mer information om hur du gör. 

Det finns flera saker du kan göra för att se mer ut som en tjej. Du kan till exempel klä dig, sminka dig eller ha håret som de flesta andra tjejer.

En del vill ändra sin kropp så att den stämmer bättre överens med hur de känner sig. Det finns olika behandlingar som ändrar kroppen. Du behöver oftast vara över 18 år för att få sån behandling. Du behöver också göra en så kallad könsdysforiutredning för att få svar på om du kan få en sån behandling.

Det finns speciella utredningsteam på olika platser i Sverige som gör såna utredningar. Ungdomsmottagningen eller vårdcentralen kan hjälpa dig så att du får träffa ett utredningsteam.

Om du är asylsökande eller papperslös har du rätt att träffa till exempel en psykolog, läkare eller sjuksköterska och prata om din situation. Men om du ska göra en könsdysforiutredning måste du vara folkbokförd och ha uppehållstillstånd i Sverige.

Du ska få fortsätta en behandling som du redan har börjat med i ett annat land. Till exempel om du har börjat ta hormoner och behöver fortsätta med det. Då kan du kontakta något av utredningsteamen och fråga hur du får hjälp. Här finns en lista med utredningsteam.

Mer på UMO

Artikel

Trans och cis

Det går att fundera mycket på om man är kille, tjej eller något annat. Och om man vill kalla sig trans, cis eller något annat.

Artikel

Hur kom du ut?

Hur berättar man om sin sexuella läggning eller könsidentitet? Eller kan man komma ut på andra sätt? Ge dina tips eller ta del av andras berättelser.

Artikel

Vad är könsdysfori?

Alla känner sig inte som det kön de registrerades som när de föddes. Om det är så för dig och du mår dåligt av det, kan du ha könsdysfori.

Till toppen av sidan