Nikola har problem med att få stånd

Nikola träffar sjuksköterskan Timmy för att prata om att han har svårt att få stånd. Det visar sig att det finns psykologiska anledningar till det.

Mer på UMO