Om någon du känner dricker eller tar droger

Om du är orolig för till exempel en kompis eller ett syskon som dricker eller använder droger, behöver du inte vara ensam med dina tankar. Det bästa du kan göra är att berätta för personen själv eller någon annan att du ser problemet. Det finns bra hjälp att få för den som har alkohol- eller drogproblem.

Två personer, den ena säger: "Måste du alltid supa så mycket?", illustration.

Oftast syns det inte utåt om en person har problem med alkohol eller använder droger. Men man kan veta eller misstänka det ändå. Kanske har du varit med när personen har varit påverkad, eller vet att alkoholen eller drogerna lett till att det har hänt jobbiga saker.

Alkohol och alla sorters droger kan skada kroppen och göra att man får problem med till exempel pengar, sömnen och koncentrationen i skolan eller på jobbet. Det kan också förändra kompisrelationer och kärleksförhållanden. Dessutom finns alltid en risk att den som dricker eller använder droger ska bli beroende. Därför är det inte konstigt om man oroar sig för hur en kompis eller ett syskon mår eller för att något allvarligt ska hända.

Oavsett om du vet säkert eller inte, är det bra att ta oron på allvar.

Viktigast att prata om det

Det viktigaste är att börja prata om det. Helst direkt med personen.

Försök säga vad du tycker om hens sätt att dricka eller använda droger, till exempel om du är rädd, orolig, arg, ledsen eller känner dig sviken. Om det finns tillfällen när hen har råkat illa ut eller gjort något dåligt mot någon annan på grund av alkohol eller droger, ta upp det som exempel. Försök tänka på att inte anklaga, utan bara säga vad du ser och känner.

Det bästa är att prata om det när båda är nyktra. Om det känns lättare, pröva att skriva vad du tänker eller känner.

Det kan hända att personen blir arg eller säger att det inte är någon fara, att drickandet eller drogerna inte alls är ett problem. Men samtalet är ändå viktigt. Att du är orolig betyder att du bryr dig, och det förstår nog kompisen eller syskonet även om hen inte visar det direkt.

Om du inte tycker att något händer efter samtalet, ta upp det igen. Det är viktigt, även om du kanske känner dig tjatig. Du kan också prata med andra personer.

Det kan vara lättare att prata med någon annan

Om det känns lättare, prata med någon annan, till exempel en kompis eller någon vuxen som du litar på. Tillsammans kan ni komma på bra sätt att komma vidare. Du kan också prata med någon i skolan eller på jobbet eller någon på en ungdomsmottagning. Du kan be om och få stöd och tips om hur du ska göra, eller kanske vill be den personen prata med kompisen eller syskonet. Den du pratar med behöver inte säga vem som har berättat.

Ett annat tips är att kontakta socialtjänsten där personen bor. Det kan man göra anonymt. Socialtjänsten är ansvarig för att ta reda på mer om de får höra att någon har problem med alkohol eller droger.

Det finns bra hjälp för unga

Det finns hjälp för den som har problem med alkohol eller droger. Som kompis eller syskon kan du vara med och stötta, men viljan att få hjälp måste komma från personen själv.

Det första steget är att personen erkänner för sig själv att alkoholen eller drogerna är ett problem. Det kan vara svårt när man har ett pågående missbruk eller beroende. Därför kan det vara vuxna i personens närhet som har ansvaret för att se till att hen söker eller får hjälp, om de misstänker droganvändning eller alkoholproblem.

Din kompis eller ditt syskon kan kontakta en ungdomsmottagning eller vårdcentral, för att prata om problemen och få veta mer om vilken hjälp som finns. Hen kan också kontakta något ställe som hjälper personer som har problem med alkohol eller droger. De går att hitta via socialtjänsten. Vill man vara anonym kan man ringa till någon av de stödorganisationer som finns eller till Alkohollinjen.

En del som först inte vill ha hjälp kan ändra sig med tiden, och vilja jobba för att ändra sitt drickande eller droganvändande.

Till toppen av sidan