Panik - lämna sidan!
Varumärkesmanual

Det här är UMO

UMO är en sajt om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. På UMO kan unga få svar på sina frågor, skriva egna berättelser, lyssna på UMO:s podd, titta på filmer eller läsa faktatexter. UMO drivs av Inera, ett SKR-bolag (Sveriges kommuner och regioner).

Någon som håller en mobil och läser UMO:s artikel "Tips för en bättre självkänsla"

Allt innehåll på UMO.se kvalitetssäkras i flera led av sakkunniga. Unga ur UMO:s målgrupp är delaktiga i utvecklingen av sajten och andra tjänster som är en del av verksamheten.

UMO.se:s utformning och tilltal bygger på intersektionalitet, normkritik och kärnvärdet empowerment.

UMO är inkluderande och stärkande

UMO.se är en sajt för alla unga i Sverige. Där ska alla känna sig sedda, välkomna och ha möjlighet att ta till sig informationen. För att klara det här har vi blivit experter på normer - alltså underförstådda, regler och förväntningar på beteenden i samhället - och hur det får oss att känna oss accepterade eller utanför i olika situationer. Sen gör vi allt - visuellt, tekniskt, verbalt, kommunikativt - för att alla som möter UMO ska känna »det här är till för mig«. Alla - oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religion, funktionalitet och andra erfarenheter såsom som var du kommer ifrån, vad du bär med dig och vad som präglat dig.

Till toppen av sidan