Panik - lämna sidan!
Kontakta oss

UMO:s användarforum

Vi är många i olika regioner och kommuner som arbetar med ungas hälsa. UMO:s användarforum är ett öppet forum för dig som jobbar med UMO:s frågor och vill vara med och påverka UMO och Youmos utveckling.

Syftet med användarforumet är att fånga in de behov som finns i kommuner och regioner och ha en dialog om UMO och Youmos utveckling och framtid.

Vi träffas två gånger per termin. Mötet hålls digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta.

För vem?

Användarforumet är öppet för alla, men kan vara särskilt relevant för dig som till exempel jobbar med ungdomsmottagningar, skolan, inom barn- och ungdomshälsa, elevhälsa, BUP eller familjeenheter.

Här hittar datum för våra träffar, se längst ner på sidan.

Här kan du anmäla dig till vårt användarforum.

Till toppen av sidan