Startsidan

Startsidan är den mest besökta sidan på UMO och en av de allra mest besökta på Youmo. Den är mångas första intryck av våra sajter och det är viktigt att de ger en seriös och bra känsla.

På UMO och Youmos startsida finns det två ställen som vi ändrar på. Det är puffarna i under fältet Intro och puffarna i pufflistan Mer på UMO under fältet Sektion.

Det går att ändra på fler saker, men gör gärna inte det.

Introfältet

Under fältet Intro kan vi skapa upp tre typer av puffar:

 • Ingångspuff: pufftypen vi använder mest. Innehåller Rubrik, beskrivning och en bild. 
 • Ingångspuff med valbar språkväljare: Används bara för Youmopuffen på UMO och UMO-puffen på Youmo.
 • Relaterat ingångspuff med länk: Nästan exakt som en Ingångspuff, men med möjligheten att ha en länk med en pil med valbart namn. Kan vara bra om vi vill länka till externa sidor för tydlighet. Bilderna i de här puffarna placeras även under texten till skillnad från en ingångspuff. Vi har använt detta för den högra puffen på Youmos startsida till exempel.

Det ska alltid ligga fyra puffar i Introfältet. Det blir fula mellanrum i desktopläge annars.

Puffarna hamnar i logisk ordning i mobilvy, men tyvärr är det lite knepigare för desktopläge:
Den första puffen är den största i desktopläge högst upp till vänster. Den andra är längst ner till vänster och är liggande. Den tredje puffen ska alltid vara Youmopuffen. Den fjärde puffen är den högra, stående puffen. Har puffen mycket text i beskrivningen är det bra att lägga den först eller som fjärde puff eftersom de har mer utrymme att fylla ut. I mobilläge kapas texten på samma sätt oavsett i vilken ordning de ligger.

Temafältet

På UMO finns det puffar för UMO:s tjänster i det här fältet. På Youmo finns det puffar för mottagningskatalogen på UMO och till en sida där alla frågor och svar på Youmo är samlade.  Puffarnas utseende ändras beronde på deras tema.

De här puffarna ändrar vi inte.

Sektionsfältet

På det här fältet ligger en hederlig pufflista och en pinboard.

Pufflistan ändrar vi innehållet i manuellt. Det ska ligga fyra puffar där. Du ändrar pufflistans innehåll genom att dra puffarna från trädet.

Pinboarden slumpar svarsbankssvar, Fråga varandra-sidor och Egna berättelser automatiskt. Vi behöver inte göra något. Det skulle dock gå att göra startsidan väldigt nischad enligt ett tema genom att ändra kategorierna som pinboarden ärver från.

Att skapa ingångspuffar

Vi skapar ingångspuffarna som block i högermenyn under Block/Umo / Block / Startsidan. Då får vi alla puffar samlade för smidig återanvändning. UMO-poddens puffar skapar vi upp under mappen "UMO-podden".

Gör så här:

 1. Gå til högermenyn och välj fliken Block.
 2. Välj sedan mappen: Umo / Block / Startsidan.
 3. Klicka på den lilla meny-ikonen till höger om mappen.
 4. Välj "Nytt block".
 5. Välj "Ingångspuff".
  (Eller Relaterat "ingångspuff med länk" om du vill ha en klickbar länk i puffen. Hela puffen är ändå klickbar, men det kan se tydligare ut om man exempelvis skulle vilja länka till en sida som är utanför sajten. Vi använder nästan aldrig den här typen av puff).
 6. Namnge puffen "Ingångspuff: [Sidans namn]"
  (eller "Relaterad ingångspuff med länk: [Puffens namn]").
 7. Ange puffens rubrik och beskrivning.
 8. Ange vad det ska stå på länken om du valt Relaterad ingånspuff med länk.
 9. Välj var puffen ska leda i fältet länk. Du kan antingen dra in sidan från trädet eller genom att skapa upp den manuellt, då kan du även skapa externa länkar.
 10. Fixa bildblock till puffen (se nedean).
 11. Dra in ingångspuffen i Introfältet på startsidan från högermenyn och radera den puff den ska ersätta. Kom ihåg att Youmopuffen måste vara det tredje i fältet!
 12. Publicera och voilà!

Bild till puffen

Om bilden redan finns

 1. Hitta bildblocket där det redan finns och se till att den har ett tydligt namn som visar att det är just den bilden. Till exempel: "Puffbild: UMO-podden 05. Jag är kille men känner mig som tjej".
 2. Gå tillbaka till puffen och sök efter bildblocket under Block i högermenyn.
 3. Dra bildblocket till bildblocksfältet i puffen.

Om bilden inte redan finns

 1. Gå till högermenyn, välj fliken Block. 
 2. Scrolla längst ner i högermenyn och välj + Nytt block. 
 3. Välj blocktypen Bildblock och namnge det. 
 4. Dra in bilden i blocket genom att antingen söka upp bilden i mediabibloteket, eller ladda upp den på nytt, (lägg i så fall till en beskrivning för bilden). Publicera bildblocket. 
 5. Backa till puffen. Dra in bildblocket från högermenyns mapp "För detta block" till fältet Bild.
 6. (Ett alternativ är att kopiera bilden från "För denna sida" på sidan du vill länka till och sedan klistra in den den under "För detta block" i puffen innan du drar in den i bildfältet.)

Finns det ingen puffbild till en sida du vill länka så är det bra att hitta en generisk bild på G:mappen. 

Att tänka på

Se till att startsidan visar på vårt normkritiska tänke och vår bredd av innehåll!

Räkna och se till att det finns en balans av kön, utseende mm. Det är bra om det finns en blandning av fotografier och illustrationer som puffbilder. Det får gärna alltid finnas en puff till rörligt innehåll.

Kom ihåg att pinboarden slumpar Egna berättelser, Fråga varandra, svarsbankssvar och poddar!

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan