Panik - lämna sidan!

Självtestsida och quiz - konceptbeskrivning och riktlinjer

Syfte

Quizen på umo.se fungerar som ett roligt komplement till informationen som finns på olika sidor. Syftet är att öka interaktiviteten och engagemanget hos unga som besöker sidan, samt fungera som ett underlag för undervisning.

Målgrupp

Den primära målgruppen är unga mellan 13 och 25 år som vill veta mer om kroppen, sex, hälsa och relationer. Den sekundära målgruppen är vuxna som arbetar med den primära målgruppen.  

Möjligheter

Genom att delta i quiz kan unga testa sina kunskaper, identifiera kunskapsbrister och lära sig nya fakta på ett lekfullt sätt.

För UMO:s redaktörer möjliggör quiz en djupare förståelse för användarnas intressen.

Riktlinjer

Varje quiz ska kopplas till en viss text på umo.se för att underlätta länkningen mellan text och quiz i vid revidering. Därför är det viktigt all infon som redogörs i quizet finns på sidan den är kopplad till.

Svårighetsgraden på frågorna kan variera, men vi försöker ha med någon lättare och någon mer utmanande fråga. Spela gärna på förvåning och ge användaren en aha-upplevelse.

Tänk på att hålla en jämn balans mellan pedagogiskt och lekfullt innehåll. En del humor och ironi kan exkludera personer med intellektuell funktionsnedsättning. Håll det lätt!

Detaljer

 • Rubrik: Quiz om XXX
 • Beskrivning: Testa dina kunskaper om XXX!
 • Ingress: Vad kan du om XXX? Testa dina kunskaper här
 • Vi har som tumregel att ha 3 frågor om mindre ämnen och 5 frågor om större ämnen. Varje fråga ska ha tre svarsalternativ där ett av dem är rätt.
 • Resultattext med länk: Läs mer om XXX här/Testa dina kunskaper om XXX
 • Återkopplingstexter:
  - Grattis! Du är en riktig XXXexpert!
  - Bra jobbat! Men läs på mer för att bli en riktig XXXexpert.
  - Bra försök! Men du skulle behöva läsa på mer.

Spridning

Förutom att quizen fungerar som ett komplement till informationen på umo.se kan vi även sprida quizen i våra sociala kanaler och använda dem på event.

Till toppen av sidan