Panik - lämna sidan!

Mallsida

Det finns möjlighet att skapa upp en ny sida med hjälp av en förberedd mall som kan hålla text eller ett antal block. Här beskrivs hur man skapar en sån mall och hur man använder sig av den.

Uppskapande

En mall skapas genom att gå till resurshanteraren till höger och gå till fliken Templates. Genom att klicka på en nod i strukturen och välja New och sedan New Page eller New Block. När mallen är skapad med önskat innehåll och publicerad finns den tillgänglig i resurshanteraren. Eventuella block kan skapas direkt i blockytan genom att klicka på länken. Gemensamma block som ska delas på flera ställen kan skapas som en mall med hjälp av New Block. 

Användning

Klicka på en nod i sidträdet till vänster där sidan ska skapas och välj New from template. Välj aktuell mall bland de tillgängliga mallar som listas. Anpassa sedan innehåll i uppskapad mall.

Till toppen av sidan