Panik - lämna sidan!

Revideringssynk UMO-Youmo

Innehåll som finns både på UMO och Youmo ska revideras samtidigt. Som redaktör för ett innehåll på UMO som har ett motsvarande innehåll på Youmo ansvarar du även för Youmoinnehållet vid revidering.

Gör så här:

  • Revidera innehållet på UMO enligt vanlig process men tänk på att göra så få ändringar som möjligt om det finns ett motsvarande innehåll på Youmo.
  • Mindre språkliga ändringar som inte påverkar översättningen kan göras i Youmotexter. Känner du dig osäker stäm av med produktionsledare och/eller en Youmo-redaktör.
  • När innehållet ska stämmas av med en annan redaktör välj gärna en Youmoredaktör i de sammahang innehållet finns på Youmo.
  • Informera faktagranskaren om att innehållet även finns på Youmo, och att vi därför inte vill göra mer än nödvändiga ändringar (t ex att fakta ändras, något inte lägre är korrekt i innehållet). Du behöver inte skicka med Youmoinnehållet om det inte ser annorlunda ut, men kan göra det för in t ex genom en länk till den sidan.

Om uppdateringar behöver göras

Ta kontakt med en Youmoredaktör för att diskutera lösningsförslag om du ser att uppdateringar behöver göras in innehållet. Vilket sätt tycker ni är bäst att lösa det på:

  • Göra en nyöversättning - av hela innehållet eller delar av?
  • Ta bort delar av innehållet?

Informera produktionsledare förändringar som ni kommit fram till att vi behöver göra.

Till toppen av sidan