Panik - lämna sidan!

Länkar, fritexttagga

Ett arbete att fritexttagga länkar påbörjades men det har inte funnits tid att fortsätta med det, och det är oklart hur många som använder och har nytta av det. Nedan finns information så långt vi kom.

Fritexttagga länkar

Genom att tagga länkar i Opti kan vi söka på olika kategorier för att hitta bra länkförslag. Länkarna i länkbiblioteket är än så länge taggade utifrån de här kategorierna:

  • Heder
  • HBTQ
  • Funka
  • Hälsa
  • Vården
  • Skola
  • TAD (Tobak alkohol droger)
  • Mediciner
  • Ätstörningar

Tagga nya länkar som ni lägger till i länkbiblioteket om de tillhör någon av kategorierna ovan. Det är bara att ställa sig på aktuell länk i Opti och skriva in kategorin i rutan "Nyckelord".

Ta upp förslag på nya eller förändrade kategorier på ett produktionsmöte. 

Till toppen av sidan