Fråga

Är tvångssyndrom ärftligt?

Fråga

Är tvångssyndrom (OCD) genetiskt?

Svar

Ja, det finns undersökningar som visar att tvångssyndrom oftare finns i vissa släkter än i andra. Detta tyder på att det finns en viss ärftlighet för tvångssyndrom. Men det betyder inte att det ärvs som till exempel blodgrupper eller ögonfärg. Ärftligheten beror på en samverkan av olika gener som dessutom kan sitta på olika kromosomer, och effekten av detta kan variera mellan olika personer.

Det finns ingen en speciell gen i arvsmassan som ger tvångssyndrom, utan det är flera olika gener i olika områden som samverkar. Det är alltså en ganska komplicerad ärftlighet, och därför kan personer med tvångssyndrom ha väldigt olika besvär. Men sannolikheten för att man ärver det från någon förälder är ändå väldigt liten i det enskilda fallet.

Det är inte bara arvsmassan som är avgörande. Den sociala miljön både under uppväxten och senare i livet spelar också stor roll för vilka besvär man får, och hur man kan hantera dem.

Med vänliga hälsningar

Carl Lindgren, barn- och ungdomsläkare

Till toppen av sidan