Panik - lämna sidan!
Fråga UMO

Får en rektor kränka elever?

Fråga

Jag blev nyligen enormt kränkt när min rektor satt inför hela min klass i skolan och berättade hur dålig jag var. Är inte det att kränka? Och bryter han inte mot tystnadsplikten som de har i skolan?

Svar

Du har rätt. Det är aldrig okej att en vuxen på skolan säger dåliga saker om en elev inför en klass. Det är alltid du som bestämmer om du upplever att du blivit kränkt av det som någon sagt till dig eller om dig. Enligt skollagen är det så kallad nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det gäller både mellan elever och mellan vuxna och elever.

Eftersom jag inte vet vad han sa inför klassen vet jag inte om han brutit mot sin tystnadsplikt. Men som personal på en skola bör man inte prata inför andra om något som kan skada eller kränka en elev.

Berätta gärna för din rektor eller någon annan personal på skolan att du känner dig kränkt. Skolan har en skyldighet att utreda om du känner dig kränkt. Ta hjälp av någon vuxen hemma om det känns svårt att själv prata med rektorn eller annan personal.

Du kan vända dig till BEO, Barn- och elevombudet om du skulle uppleva att ingen lyssnar på dig och att saken inte utreds ordentligt. BEO kan hjälpa dig att utreda det som hänt på skolan. Om det skulle visa sig att skolan inte utrett händelsen ordentligt så kan de bli skadeståndsskyldiga.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Mer på UMO

Svara varandraLäraren kollar på våra kroppar - vad kan jag göra?

I min klass jobbar en hjälplärare och jag tycker han beter sig väldigt skumt och obehagligt. Han brukar ofta kolla på alla tjejer. Får panik när jag ser att han kollar på tjejernas nedre delar och bröst. Men vågar inte säga något

Till toppen av sidan