Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Får en rektor kränka elever?

Fråga

Jag blev nyligen enormt kränkt när min rektor satt inför hela min klass i skolan och berättade hur dålig jag var. Är inte det att kränka? Och bryter han inte mot tystnadsplikten som de har i skolan?

Svar

Du har rätt. Det är aldrig okej att en vuxen på skolan säger dåliga saker om en elev inför en klass. Det är alltid du som bestämmer om du upplever att du har blivit kränkt av det som någon har sagt till dig eller om dig. Enligt skollagen är det så kallad nolltolerans mot kränkningar i skolan, det betyder att ingen någonsin får kränka någon annan. Det gäller både mellan elever och mellan vuxna och elever.

Eftersom jag inte vet vad han sa inför klassen vet jag inte om han har brutit mot sin tystnadsplikt. Men som personal på en skola bör man inte säga något som kan skada eller kränka en elev inför andra personer.

Berätta gärna för din rektor eller någon annan personal i skolan att du känner dig kränkt. Skolan har en skyldighet att utreda om du känner dig kränkt. Ta hjälp av en vuxen hemma eller någon annan du litar på om det känns svårt att själv prata med skolan.

Du kan kontakta BEO, Barn- och elevombudet om du inte tycker att skolan lyssnar på dig, eller om de inte utreder det som hände ordentligt. BEO kan hjälpa dig att utreda det som har hänt på skolan.

Ibland kan skolor behöva betala ekonomiskt skadestånd till elever som har blivit kränkta. Till exempel om skolan inte utreder såna händelser ordentligt eller inte gör tillräckligt för att få stopp på kränkningar. 

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Mer på UMO

Svara varandra

Läraren kollar på våra kroppar - vad kan jag göra?

I min klass jobbar en hjälplärare och jag tycker han beter sig väldigt skumt och obehagligt. Han brukar ofta kolla på alla tjejer. Får panik när jag ser att han kollar på tjejernas nedre delar och bröst. Men vågar inte säga något.

Till toppen av sidan