Alternate Text

Jag

Om man får frågan "vem är du?" kan det vara svårt att veta hur man ska svara. Det finns ju så många saker som man gör, tycker och känner. 

En person som är uppbyggd av pusselbitar i olika färger. Bredvid personen finns fler pusselbitar.

Olika saker hjälper till att forma en till den man är. Det kan vara hur ens familj ser ut, hur man växer upp, vilka man umgås med och allt annat man är med om. Det kan också finnas förväntningar på hur man ska bete sig och känna sig. Alla de här sakerna är delar av ens identitet. Och när man lär sig nya saker och upptäcker nya sidor hos sig själv, kan man också förändras.

Man kan vara bra på vissa saker och mindre bra på andra. Kanske ser andra saker hos en som man inte ser hos sig själv. Eller så vet man saker om sig själv som andra inte ser.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Cecilia Birgerson Nordling
  • Illustratör:

    Cecilia Birgerson Nordling