Alternate Text

Rasism

Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut, eller vad de har för bakgrund. Rasism kan ofta bero på fördomar, alltså att man tänker att några är på ett visst sätt, utan att man känner dem.

Rasism kan vara både ett sätt att tänka och ett sätt att bete sig mot andra. Man kan tänka och bete sig rasistiskt för att man tycker att man har rätt att göra det, men det kan också vara något man gör omedvetet.

Illustration av två personer som sitter och pratar. Den ena säger: Jag är inte rasist, men... Den andra ser skeptisk ut och säger: Jasså. Men du säger ofta ganska rasistiska saker.

Vad är rasism?

Rasism är när någon tror att människor är väldigt olika, beroende på hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Rasism kan göra så att vissa behandlas bättre och andra sämre.

Ordet rasism kommer från ordet ras. Förr trodde många att människor tillhörde olika raser, som hade olika egenskaper och var olika mycket värda.

Människor kan se olika ut och till exempel ha olika färg på huden. Den sortens skillnader gäller bara utsidan. Två personer med olika hudfärg kan vara mer lika varandra än två personer med samma hudfärg. 

Nu för tiden innebär ordet rasism att någon behandlas på ett särskilt sätt på grund av

 • sin hudfärg
 • sin kultur
 • det land man kommer från
 • att man tillhör en viss folkgrupp.

Vad leder rasism till?

Rasism kan skapa orättvisor och diskriminering. Till exempel att vissa får fördelar, bara för att de ser ut på ett visst sätt. De har kanske lättare att få en bostad på grund av vad de heter eller var de kommer ifrån. Och någon annan har svårare att få bostad, på grund av sitt namn eller sin bakgrund.

Ibland kan rasism leda till att konflikter uppstår mellan olika grupper av människor. Hat och våld har ibland lett till strider mellan grupper, som tidigare kanske har levt bra tillsammans.

Rasism och diskriminering kan ske för att någon har fördomar. Fördomar beror ofta på dålig kunskap. Ibland kan det påverka hur man beter sig. Till exempel om en arbetsgivare tror att någon som har ett svensk namn är lämpligast för ett visst jobb, bara för att personen har fått sin utbildning i Sverige.

Att utsättas för rasism kan vara obehagligt och skrämmande. Om man blir utsatt för våld eller blir trakasserad är det viktigt att göra en polisanmälan.

Om man blir diskriminerad kan man anmäla det till DO, diskrimineringsombudsmannen.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Johan Nilsson
 • Faktagranskare:

  Naiti del Sante, jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och diskrimineringsfrågor. Stockholm samt Maria-Pia Cabero, utbildare på Expo, Stockholm
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling