Alternate Text

Våld & kränkningar

Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det. Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Illustration av en tjej som ser arg och bestämd ut och har armarna i kors.

Det finns en massa olika sätt att reagera på när man blir illa behandlad. Man kan bli arg, rädd, ledsen eller osäker. Våld och kränkningar är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel.

Det kan vara bra att prata om och beskriva det som man själv eller någon annan har varit med om. Att läsa om olika typer om våld och kränkningar kan också göra det lättare.

Man har rätt att slippa våld och kränkningar, men råkar man ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och man ska inte behöva göra det.

Alla kan göra något mot våld och kränkningar. Det kan vara att hjälpa en vän som råkat illa ut eller att säga ifrån om någon blir utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Johan Nilsson
  • Illustratör:

    Cecilia Birgerson Nordling