Alternate Text

Information om sex, hälsa och relationer på det språk du är bäst på.

Jämställdhet

Med jämställdhet menas att tjejer och killar ska behandlas lika. Alla ska ha lika rättigheter, vilket kön de än har. Det är olagligt att behandla någon sämre på en arbetsplats eller i skolan på grund av personens kön.

Med jämställdhet menas att killar och tjejer ska ha samma rättigheter och möjligheter. Att ingen ska behandlas olika på grund av sitt kön. Alla ska ha samma rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, och samma möjligheter att kunna påverka samhället och sitt eget liv.

Två personer sitter intill varandra och ser glada ut.


Statistik och studier visar att tjejer till exempel oftare utsätts för sexuella övergrepp, tjänar mindre pengar, i större utsträckning bedöms utifrån hur de ser ut och förväntas ta största ansvaret för barnen och hemmet.

När det pratas om jämställdhet handlar det oftast om att det är killar och män som har mest makt. Det kan till exempel vara inom politik, företag och kultur. De beskrivs också ofta ha större frihet i sina liv, genom att inte ha lika mycket osynliga regler för hur de får vara, se ut eller ha sex. Och om man tittar på hela samhället har män mer makt, och äger mer, än kvinnor.

Det betyder förstås inte att killar har det bättre än tjejer på alla områden och i alla situationer. Det finns många olika saker som påverkar, och det finns stora skillnader mellan olika killar, och mellan olika tjejer. De flesta håller nog med om att alla skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle.

Samhället är inte jämställt

Att samhället inte är jämställt mellan killar och tjejer går att se på många sätt. Vissa saker kan var väldigt tydliga, och andra kan vara svårare att se.

Både tjejer och killar kan behandlas illa eller orättvist på grund av sitt kön. Genom att titta på såna saker som går att mäta i statistik framgår det att det ofta är tjejer som förlorar på att det inte är jämställt. Här är några exempel:

 • Kvinnor tjänar oftast mindre pengar än män. För nio av de tio vanligaste jobben har kvinnor i genomsnitt sämre lön än män, trots att de gör samma jobb.
 • Kvinnor har ofta högre utbildning än män eftersom fler kvinnor studerar på högskola. Men ändå har färre kvinnor riktigt höga positioner på högskolor. Där till exempel 80 procent av professorerna är män.
 • Det är mycket vanligare att män är chefer, och i bolag sitter väldigt få kvinnor i styrelserna.
 • Kvinnor tar oftare ledigt från jobbet eller jobbar deltid för att ta hand om barn, det gör att de bland annat får lägre pension än män.
 • Kvinnor jobbar lika mycket utan betalning som med betalning, medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. Med obetalt jobb menas sånt man gör hemma, som att städa, diska, och tvätta.
 • Fler kvinnor än män utsätts för sexuella övergrepp.
Bok med titeln Manshistoria. Illustration.


I historieböcker uppmärksammas också män mer än kvinnor. Män har haft mer makt än kvinnor genom historien men även när kvinnor har haft stora roller skrivs det lite om det. Det kan vara som författare och konstnärer, som arbetare inom jordbruk, hantverk och fabriker, insatser under krig eller som politiska aktivister.

I andra sammanhang som i reklam, filmer eller liknande visas kvinnor ofta som passiva, rädda, i fara eller i behov av hjälp. Medan män visas som aktiva, orädda, handlingskraftiga och de som löser problemen.

Man kan också fundera på hur killar och tjejer diskuteras och kommenteras i medier. Frågar journalister eller kommentartorer i sociala medier män och kvinnor lika mycket om barn och familj, sin vikt, sitt utseende eller hur mycket kroppshår de har? Avbildas killar och tjejer på samma sätt på till exempel tidningsomslag eller på bilderna i reportage?

Jämställdhet gäller både killar och tjejer

Män lever i genomsnitt flera år kortare än kvinnor, begår oftare självmord, har svårare att få vårdnad om sina barn vid vårdnadstvister och utsätts för våld och misshandel i större utsträckning.

Män hamnar också oftare i missbruk och har färre nära vänner. Att de flesta som begår brott är män kan också ses som tecken på att det finns svårigheter som hänger ihop med att vara kille. Till exempel förväntas det sällan av killar och män att de ska gråta, visa osäkerhet eller svaghet.

Det är också oftast män som utför misshandel och övergrepp mot både kvinnor och män. Killar misshandlas oftast utomhus av någon annan kille, som de inte känner. Medan tjejer oftast misshandlas av en kille de känner, och inomhus som till exempel i sitt hem.

Det kan handla om att killar känner att de måste vara hårdare, mer våldsamma, visa mindre känslor, använda alkohol och narkotika i större uträckning och leva farligare. Det skulle kunna förklara varför killar dör tidigare, oftare råkar ut för olyckor, utsätts för mer våld och inte förväntas vara lika bra på att ta hand om barn.

Det innebär inte att det stämmer in på alla killar, eller att det aldrig gör det på tjejer. Det innebär inte heller att det är något fel på killar. Men osynliga regler om hur killar och tjejer ska vara, kan göra det svårare att vara den man vill vara, eller att leva sitt liv på det sätt man vill. Om samhället var jämställt skulle det vara lättare.

Riksdagens mål för jämställdhet

Att samhället ska bli jämställt har bestämts av riksdagen. För att göra det tydligare har riksdagen sagt att samhället ska bli jämställt så att

 • tjejer och killar kan påverka politiska beslut på samma sätt
 • tjejer och killar kan utbilda sig och tjäna pengar på samma sätt
 • tjejer och killar ska ha samma ansvar och möjligheter att till exempel ta hand om barn, och dela på sånt arbete som behöver göras hemma
 • killars våld mot tjejer upphör, och att killar och tjejer ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Det kan vara diskriminering att behandlas olika för att du är kille eller tjej

Det är diskriminering att behandlas illa på grund av ditt kön på arbetsplatsen, utbildningen, i butiker eller av myndigheter, sjukvården, din hyresvärd eller fackförening. Diskriminering är olagligt. Du kan anmäla den som diskriminerar till diskrimineringsombudsmannen.

Skolor och arbetsplatser ska arbeta för jämställdhet

Skolor ska arbeta för jämställdhet och för att alla elever ska ha möjlighet att vara som de vill, oavsett kön . Det står i skollagen och i läroplanen för grundskolan. Alla skolor och högskolor ska också ha en så kallad likabehandlingsplan. Den ska beskriva hur skolan arbetar för jämställdhet och annan jämlikhet.

På alla arbetsplatser där det jobbar fler än 25 personer ska det finnas en jämställdhetsplan. Du som går i skolan eller jobbar, kan alltså ställa krav på din skola eller din arbetsgivare att de ska arbeta för jämställdhet. 

Information om sidan

 • Redaktör:

  Johan Nilsson
 • Faktagranskare:

  Klas Hyllander, jämställdhetsexpert och utbildare, MÄN
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling