Illustrastion av en person som ser stark och glad ut.

Hur ens självkänsla är betyder mycket för hur man lever sitt liv och hur man mår. En bra självkänsla gör att man gör sånt som är bra för en, att man törs göra saker man vill, vågar knyta nya kontakter och kan säga både ja och nej till saker.

Om man har problem med sin självkänsla kan det tvärtom leda till att man avstår ifrån att göra sånt man egentligen skulle vilja. I stället kanske man gör saker man egentligen inte vill eller gör saker mer för andras skull än för sin egen.  

Självkänsla och självförtroende är inte samma sak

Självkänsla och självförtroende blandas ibland ihop, fast de inte riktigt är samma sak.

Självförtroende har med prestationer att göra, alltså hur mycket man tror på att man ska klara av saker.

Självkänslan handlar om hur man ser på vem man är innerst inne med både sina starka och svaga sidor.

Om man har en bra självkänsla påverkas man inte lika mycket av vad andra tycker och tänker om en. Man vågar vara sig själv. Man bryr sig inte om att alla inte tycker att man är bäst på olika saker.

Om man har låg självkänsla kan det tvärtom kännas jättejobbigt med en enstaka kommentar om till exempel ens utseende.

Samband mellan makt och självkänsla

Det finns ett samband mellan självkänsla och den makt man har över sitt liv. När man känner att man själv kan bestämma och påverka sitt liv är det lättare att ha en bra självkänsla.

Tvärtom kan självkänslan sjunka om man känner sig maktlös. Det kan till exempel kännas svårt att påverka sin situation när man länge sökt jobb utan att få något, eller när de man bor ihop med bestämmer för mycket över ens liv.

Hur kan bra självkänsla märkas?

Ens självkänsla kan vara bättre eller sämre i olika perioder i livet och den kan också vara olika stark i olika situationer. När man har bra självkänsla kan det märkas genom att man

 • känner att man duger, trots att man inte är bra på allt
 • känner att man har rätt att ta plats, att synas och höras och att man känner sig respekterad
 • vågar tala om hur man mår eller vad man tycker
 • accepterar att alla inte kan tycka om en
 • känner att man har rätt att säga både ja och nej till saker
 • kan be om hjälp när man behöver
 • känner att man är värd att må bra, att man sköter om sig själv och gör saker som får en att må bra
 • törs prova nya saker och nya situationer
 • vågar misslyckas
 • törs ta kontakt med människor
 • kan ge både positiv och negativ kritik till andra
 • står för den man är och hur man ser ut
 • känner sig okej även om inte allt är perfekt
 • törs stå för det man gör och det man har gjort
 • kan erkänna misstag och be om förlåtelse om man gjort någon illa
 • kan belöna och berömma sig själv.

Hur kan låg självkänsla märkas?

När självkänslan är svag kan det märkas genom att man:

 • känner sig dålig, att man inte tycker att man är värd något
 • gör saker som inte är bra för en
 • undviker att umgås med andra
 • undviker att prova nya saker
 • försöker vara andra till lags i vänskaps- och kärleksrelationer
 • inte tar plats och tar för sig i olika situationer
 • ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra
 • blir jätteledsen om man misslyckas med något man gör.

Dålig självkänsla kan också visa sig genom att en person slåss, mobbar eller är taskig mot andra. Det kan också vara så att man försöker dölja dålig självkänsla genom att försöka vara superduktig och bäst på allt eller att man skryter om sig själv. 

Varför får man låg självkänsla?

Det finns många olika anledningar till att man kan ha låg självkänsla. Alla behöver få uppskattning, bli sedda och respekterade för den man är. Självkänslan sjunker om man ofta under sin uppväxt har fått höra att man inte är tillräckligt bra, att man inte duger någonting till eller att man är jobbig.

Samtidigt kan en person som har fått uppskattning bara när han eller hon har presterat bra, till exempel i en idrottstävling eller på ett prov i skolan, tro att hon eller han duger bara när de gjort något bra. Att man inte duger bara genom att finnas till.

Självkänslan påverkas också negativt om man inte blir sedd alls under uppväxten, till exempel om ens föräldrar eller de man växer upp med inte är hemma så mycket, om de är sjuka, missbrukar eller har för mycket i sina egna liv för att hinna och orka se sina barn.

Känslan av att inte duga kan också bero på att man är olika känsliga från början. Om man är känslig kan man ha låg självkänsla, även om man har haft det bra när man växte upp.  

Vad det än beror på att man har låg självkänsla, så kan den bli bättre. 

» Tips för bättre självkänsla

Att känna sig annorlunda, utanför och jämföra sig med andra

Det kan också spela roll för ens självkänsla hur pass lik man är den familj eller de personer man växer upp med. Om alla andra älskar sport och man själv inte är det minsta intresserad, kan man känna sig missförstådd och bli osäker på sig själv. Andra saker som kan bidra till att självkänslan sjunker kan vara att man:

 • känner sig utanför eller är mobbad
 • är arbetslös
 • har svårt att bestämma vad man ska göra med sitt liv, som vilken utbildning man ska gå eller vilket yrke man ska satsa på
 • mår psykiskt dåligt och till exempel har mycket ångest eller känner sig deprimerad.

Många jämför sig med dem man känner eller med personer i reklam och media. Ju högre krav man har på sig själv – att man ska vara bra på allt, snygg och populär – desto svårare kan det vara att känna sig nöjd med sig själv.   

Självkänslan syns inte alltid utanpå 

Det är svårt att se utanpå hur en person upplever sin självkänsla. Någon som till ytan ser väldigt lyckad ut, som ser bra ut, är duktig i skolan eller på jobbet och har många vänner, kan i själva verket ha låg självkänsla och känna att hon eller han inte duger och räcker till.

Statistik från när användarna svarade på hur deras självkänsla är. 17 procent svarade jättebra, 36 procent svarade ganska bra, 40 procent svarade inte så bra och 6 procent svarade vet inte. 926 personer svarade på frågan.